Tankönyvek, foglalkoztatók, szemléltetőanyagok, kötelező olvasmányok..1-4 osztály

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

csipkebogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Tankönyvek, foglalkoztatók, szemléltetőanyagok, kötelező olvasmányok..1-4 osztály

"A szerzői jogi törvény értelmében csak olyan e-book tölthető fel, ami már nem jogvédett, vagy, aminek a sokszorosítására Önnek a mű szerzője engedélyt adott." A CandaHun nem vállal felelősséget semmilyen feltöltött anyagért. A felelősség a feltöltőt terheli.


Canadahun will not allow the display of content protected by copyright law, unless they have the necessary legal rights to display or direct traffic to that content.

A Canadahun nem nem járul hozzá bemutatni - vagy a megtaláláshoz iranymutatást adni - olyan tartalmú anyagot ami a copyright (szerzői jog) által védett, csak akkor ha van szükséges legális engedély van rá.
 

Leja

Állandó Tag
Állandó Tag
Olvasónapló-Kinizsi Pál 3. osztály

Olvasónapló-Kinizsi Pál 3. osztály 1. rész

Olvasónapló-Kinizsi Pál 3. osztály 2.rész
 

Csatolások

 • kinizsi_04.jpg
  kinizsi_04.jpg
  618.3 KB · Olvasás: 1,610
 • kinizsi_03.jpg
  kinizsi_03.jpg
  651.9 KB · Olvasás: 1,634
 • kinizsi_02.jpg
  kinizsi_02.jpg
  586.3 KB · Olvasás: 1,707
 • kinizsi_01.jpg
  kinizsi_01.jpg
  797.1 KB · Olvasás: 1,983
 • kinizsi_08.jpg
  kinizsi_08.jpg
  627.8 KB · Olvasás: 1,559
 • kinizsi_07.jpg
  kinizsi_07.jpg
  659.6 KB · Olvasás: 1,538
 • kinizsi_06.jpg
  kinizsi_06.jpg
  687.3 KB · Olvasás: 1,553
 • kinizsi_05.jpg
  kinizsi_05.jpg
  615.5 KB · Olvasás: 1,581

csipkebogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Játékos gyakorlók az ö ő betűkhöz

Első osztályban az ő betű tanulásakor, vagy másodikban a szóvégi hosszú ő szabályának elsajátításakor is hasznos lehet ez a párosítóként, majd memoryként, végül helyesírási gyakorlóanyagként is használható kirakó.

dominbethz.jpg


<hr>
 

csipkebogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Szabályok a j és az ly írásához:

Szabályok a j és az ly írásához


Nyelvünk világunk megismerésére szolgál, s ahogyan állandóan változik világunk, társadalmunk, életünk, a nyelvnek
is meghatározott módon, de változnia kell. Így a nyelvet beszélõ, a társadalomban élõ embernek is idõrõl idõre
képeznie kell önmagát, hogy korunk változó követelményeinek megfelelhessen.
Olvasni és helyesen írni mindenkinek meg kell tanulnia, másképpen nem tud beilleszkedni a társadalomba.
A tapasztalat azt mutatja, hogy mind az olvasási, mind a helyesírási készség egy bizonyos életkorban alakítható
ki a legjobban, s ez a 6-10. év. De szerencsére helyesírásunk ezután is fejleszthetõ! A helyesírási szabályok,
törvényszerûségek ebben a tanulásban segítenek bennünket, mindenkor (hiszen állandóságot nyújtanak a változásban).

A j és az ly írásában bennünket segítõ szabályok, összefüggések:


I. A szó elején:

- mindig j írandó (javul, jel, jó, jég, jegenye stb.)
- kivétel: a lyukszó és származékai (lyukat, lyuggat, lyukasztó stb.)II. Szó belsejében:

- -r után mindig –jírandó (férj, fürj, varjú, sarjú stb.)

- a szótõhöz tartozó –t elõtt mindig –j írandó (sajt, hajt, rejt, sejt,
ejt, felejt, selejt, fojt(ani), sújt(ani), gyújt(ani), gyûjt(eni) stb.
Figyelem!A toldalék elõtt a következõ szavakban ly írandó:
helytelen, folyik, folyton, folytonosan, folytat, folytán, folyt (a víz), súly, súlyos,
súlytalanság stb.

- a tulajdonviszonyt jelölõ –ja, -je toldalék
mindig
„pontosjével" írandó: kapuja, ceruzája, medvéje stb.

Figyelem! Gyakori a szótõhöz tartozó –lya, -lye végzõdés:
gálya, pálya, osztálya, ibolya, máglya, mulya, furulya, skatulya, gólya,
Orsolya, zsöllye, gereblye stb.III. Szó végén:


1. Egy szótagból álló szavak végén:

- legtöbbször –j írandó: baj, haj, zaj, báj, háj, báj, nyáj, tej, fej, díj, új stb.

Figyelem! Egy szótagból álló szó végén ritkán írunk „ellipszilon”-t:
hely, mely, mély, ily, oly, boly, foly(ik), moly, súly, gally stb.2. Két vagy több szótagból álló szó végén:

- legtöbbször –aj: robaj, kacaj, óhaj, talaj, olaj, karaj, paraj, moraj, tolvaj, zsivaj stb.
Ritkánaly: tavaly, karvaly stb.

- legtöbbször –ály: akadály, apály, aszály, dagály, hatály, kristály, osztály,
tartály, viszály stb.
Ritkán áj: muszáj, papagáj stb.

- legtöbbször –ely: gerely, pehely, székely, tengely, zsindely, hüvely stb.

Ritkán –ej: dörej, zörej stb.

- legtöbbször –ély: csekély, esély, ünnepély, tekintély, személy, kedély, szenvedély,
szeszély, rejtély stb.
Ritkán –éj: karéj, taréj stb.

- legtöbbször –oly, -öly: komoly, mosoly, fogoly stb.

- legtöbbször -lya, -lye a végzõdés: datolya, derelye, fáklya, gálya, máglya stb.
Ritkán -ja, -je: kopja, szója, tuja, cserje, fehérje

IV. A toldalékokban:


Igékben: - a felszólító mód jele mindig j: írj, mondja, várj, mosolyogjon, folyjon!
- -ja, -juk, -jük, -játok, -ják igei személyragok mindig j-vel írandók:
látja, mondjuk, kérjük, várjátok, írják stb.
- -ajt, -ejt igeképzõ mindig j-vel írandó: felejt, hullajt stb.
- -olyog, -elyeg, -ölyög igeképzõ mindig ly: gomolyog, émelyeg, hömpölyög stb.


Névszókban: - -ja, -je, -juk, -jük birtokos személyjel mindig j:
kapuja, hegedûje, darujuk, heverõjük stb.

- -jai, -jei, a több birtok jele mindig j: vejei, haverjai stb.

- a (j)ú, -(j)û melléknévképzõ mindig j: erejû, hajú, szép ruhájú,
nagy erejû
- az –aj, -ej fõnévképzõ legtöbbször j: kacaj, zörej, dörej stb.
- az –ály, -ély fõnévképzõ többnyire ly: rejtély, veszély, szabály stb.
V. Névmások írásakor:
- a j hang mindig ly : ilyen, olyan, milyen, semmilyen, valamilyen, , . akármilyen, bármilyen stb.
.
Kivétel: vajon
VI. Indulatszókban :
- a j hang mindig j: jaj, hej, ej
VII. A hiátus jelensége esetében:
(amikor két magánhangzó közé j hangot ejtünk)

- nem írunk semmiféle j hangot: Mária, dió, fiú, leány stb.
VIII. Mássalhangzó-törvényszerûségek érvényesülése esetén:

Fokozottan ügyeljünk az összeolvadás, részleges hasonulás és az írásban
nem jelölt teljes hasonulás eseteire!
- Azokat a szavakat, amelyek kiejtésében összeolvadás, részleges hasonulás
vagy írásban nem jelölt teljes hasonulás történik, a szóelemzés elve szerint
írjuk (barátja, kapáljon, adjátok, kertjei stb.)Gyakran használt szavak (érdemes tudni a következõ kifejezések írását):

ajánlat, ajtó, akadály, akármilyen, amely, amilyen, apály, aszály, bájos, bélyeg, beljebb, bója, bolyong, csekély, cserje, dagály, duhaj, engedély, erkély, éjjel, fajta, fejleszt, fejlõdik,
feszélyez, fogoly, fojtogat (pl. a füst), folyik, folyjon, folyó, folyosó, folytat, folytatólagosan,
folyton, folyvást, fúj, fújjon, furulya, gally, gólya, golyó, gömbölyû, gyûjt, hajó, hajsza, hagyja, harkály, héja, hely, helyes, ibolya, ifjú, ijed, ilyen, játszik, játsszon, javít, jó, kályha, karaj,
kevély, kijjebb, király, kristály, komoly, kölyök, lejjebb, lesújt, lyukas, majd, mély, milyen, mindjárt, moly, mosoly, muszáj, óhaj, olyan, osztály, pálya, papagáj, rejly, robaj, saját, sajnos, selyem, súly, súlyos, süllyed, süllyeszt, szabály, széjjel, személy, szenvedély, szeszély,
j, talaj, tartály, tavaly, tengely, új, ujj (végtag), újjá (varázsol), újdonság, ujjong, újság, ünnepély, vajon, varjú, veszélyes, vijjog, zaj, zsámoly, zsivaj, zsöllye.


És: Ha nem vagy biztos valamelyik szó írásában, inkább nézd meg a helyesírási tanácsadó szótárt!
 

Csatolások

 • j és ly hangok irása.doc
  50.5 KB · Olvasás: 1,912

HG3FCB BARBARA

Állandó Tag
Állandó Tag
Szorzótábla 1 - 5- ig

Szorzótábla 6 - 10 - ig
 

Csatolások

 • 5 ös szorzótábla.jpg
  5 ös szorzótábla.jpg
  65.3 KB · Olvasás: 1,369
 • 4 es szorzótábla.jpg
  4 es szorzótábla.jpg
  61.5 KB · Olvasás: 1,354
 • 3 mas szorzótábla.jpg
  3 mas szorzótábla.jpg
  64.1 KB · Olvasás: 1,354
 • 2 es szorzótábla.jpg
  2 es szorzótábla.jpg
  58.8 KB · Olvasás: 1,392
 • 1 es szorzótábla.jpg
  1 es szorzótábla.jpg
  50.7 KB · Olvasás: 1,456
 • 6 os szorzó k.jpg
  6 os szorzó k.jpg
  66.4 KB · Olvasás: 1,333
 • 7 es szorzótábla0.jpg
  7 es szorzótábla0.jpg
  70.4 KB · Olvasás: 1,331
 • 8 as szorzó tábla.jpg
  8 as szorzó tábla.jpg
  69.9 KB · Olvasás: 1,335
 • 9 es szorzótábla.jpg
  9 es szorzótábla.jpg
  68.5 KB · Olvasás: 1,357
 • 10 es szorzótábla0.jpg
  10 es szorzótábla0.jpg
  70.7 KB · Olvasás: 1,348
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére