Kortárs irodalom...

elfow témája a 'Irodalom' fórumban , 2010 Szeptember 29.

 1. filmi

  filmi Állandó Tag

  Nekem Fábián Jankától "Az angyalos ház"! :)
   
  kis tehén, Szalontai Anita és zlamal kedveli ezt.
 2. xerathon

  xerathon Állandó Tag

  Az ember és a madár (hommage a Brâncuşi)
  Zudor János

  1.


  – Te tudsz repülni? – kérdezte a madár.

  – Tudok – válaszolta az ember.

  – S te hogy repülsz?

  – Így – válaszolta az ember, s tovább faragta a szobrot.

  – Érdekes – csodálkozott a madár, s elrepült.


  2.


  Másnap már beljebb merészkedett a kis szobába.

  – A te eged is kék? – kérdezte az embert.

  – Az én egem nem kék csak végtelen.

  – A végtelen színe kék?

  – A végtelennek nincs színe. A végtelen végtelen színű – mondta az ember. A szobor helyeslően hallgatott a keze alatt.


  3.


  A madár egyenesen az asztalra repült.

  „Ez a szobor rám hasonlít” – döbbent rá.

  Az ember megfogta, és gyöngéden beletette a szoborba.

  „Ez a szobor én vagyok” – döbbent rá a madár.


  4.


  – Te tudsz repülni? – kérdezte az ember.

  – Tudok – válaszolta a madár.

  – Így? – kérdezte az ember.

  – Így – mondta a madár és tovább állt a talapzaton.

  – Érdekes – mondta az ember, és elrepült.
   
 3. gyarelka

  gyarelka Tag

  Látom a napot, a zúgó vihart, látom az égő házakat, a sarat. Látom a villámokat. Izgalmas lehet szeretni. Nézem a ráncokat nagyanyám arcán, te is képes vagy erre a szeretetre. Az öröm által a világ szépsége a lelkünkbe hatol, a fájdalommal a testünkbe. Ez az Istentől eltanult szeretet nem kíván semmit az Istentől, se segítséget, se jóindulatot, semmit, még viszontszeretetet se. Elunom. Pedig az izgalmas, hogy a nagymama Istenről mesél, miközben Istennek nincs is története. Ez a másik. Ha nincs idő, nincs történet. A történet folyik, mint a Jordán. Idő nincs, végtelen van. A végtelen lenyűgöző, de nincs története. Ezért szállott alá a mennyekből, és lőn emberré. Lőn, nagymama mesél. Nem lakik velünk, nem is szabadna meglátogatnia minket, a kommunisták nem engedik. Nem mérges a kommunistákra, de fütyül a tiltásra. Szelídség és szívbéli alázatosság, szelídnek nem szelíd, de van neki szívbéli alázatossága. Senki Isten teremtményére nem mérges. Bősz, ő így mondja, nem bősz. Mama Sztálinra sem bősz?, kérdezte alamuszin anyám, mégiscsak egy gyilkos. Egy par excellence gyilkos. Nagymama minden nyelven ért. A gyilkosságra vagyok bősz, fiam, válaszolta anyámnak. Aki vállat vont, akár egy pimasz gyerek.

  Esterházy Péter
  EGYSZERŰ TÖRTÉNET VESSZŐ SZÁZ OLDAL
   
 4. csakvelem

  csakvelem Állandó Tag

  Garai Gábor:

  Bizalom

  S ha százszor is becsapnak és ezerszer
  csalódom abban, kinek szívemet,
  mint álmából a rózsát, kitakartam,
  s ha épp az árul el, kit életemmel
  fedeztem én,
  s ha tulajdon fiam
  tagad meg,
  s ha nem harminc ezüstért,
  de egy rongy garasért adnak el engem
  barátaim,
  s ha megcsal a reménység,
  s ha kudarcaim térdre kényszerítenek
  és elátkozom már, hogy megszülettem,
  s ha csak a bosszút hízlalja a hála
  híveimben,
  s ha rágalom kerít be,-
  akkor se mondom,hogy nem érdemes!

  Akkor se mondom, hogy nem érdemes
  hinni az emberben, akkor se mondom,
  hogy megélek magam is, néptelen magányban, mert irgalmatlan az
  élet.-

  De csöndes szóval eltűnődve mondom:
  bizalmam sarkig kitárt kapu,
  nem verhet rá lakatot a gyanú;
  ki-bejár rajta bárki szabadon.

  Egy besurrant csaló tiszteletére
  nem állítok őrséget tíz igaznak!
  Kit tegnap itt gyöngeség bemocskolt,
  megtisztálkodva ma betérhet újból;
  ki kétélű késsel jött ide ma,
  köszönthet holnap tiszta öleléssel!

  Nem, nem a langy irgalmat hirdetem.
  Nem hirdetek bocsánatot a rossznak,
  kegyelmet a hazugnak,
  nem tudok
  mentséget a könnyes képmutatásra,
  s az öngyilkos szenvelgést gyűlölöm,
  akár a nyers önzés orvtámadását.

  De hirdetem, hogy bűneink mulandók!
  Mint a mammut és az ősgyík, a múltba
  porlad a gyűlölet és a gyanakvás;
  dühünk lehűl,
  csak szerelmünk örök.

  S halandó gyarlóságai között
  csupán maga az ember halhatatlan.
  Kérlelhetetlen gyötrelmei ellen
  irgalmas vára bizalomból épül;
  s az önmagával vívott küzdelemben
  csak jósága szolgálhat menedékül.
   
  mágika10 és Fantagra kedveli ezt.
 5. csakvelem

  csakvelem Állandó Tag

  Vladimír Holan: Szeresd

  A föld és az ember egyenetlenségeit
  nem érzi, csak a térded.
  De szeresd mind a kettőt, igazán szeresd,
  mert nincsenek szerelmek, csak egyetlen szerelem van,
  s minden kereszt csak egyetlen kereszt.

  Fordította Székely Magda
   
 6. ederkata

  ederkata Tag

  A fiaim tehát már nem származnak ősi futballista családból. Vége. Könnyes szemekkel bejelenthetem, velem véget ért a családnak (ez) a története. Ők már nem, én még igen. Talán erre gondolhatott a liechtensteini nagynéném, amikor izgatott hangon közölte velem (udvariassági látogatás, átutazóban), hogy szerzett jegyet a Liechtenstein-Anglia futballmeccsre. A liechtensteini nagynéném már elmúlt nyolcvan, de fizikailag nemigen tudok vele lépést tartani, annyi energia van benne, hogy a fele elegendő volna, hogy Liechtenstein és Svájc is EU tagok legyenek.
  Láttam, semmi esélyem sincs, így egy öreg európai fáradt lelkesedésével üdvözöltem a hírt. Vaduz a mérkőzés lázában égett, zászlók lengtek, fiatalok csoportba verődve énekeltek, kiabáltak. Lezártak utcákat, elterelések keletkeztek, úgyhogy időben kellett elindulnunk. Az az igazság azonban, hogy nagynénéim egy nem üres részhalmaza hercegnő, és váratlanul az derült ki, hogy demokrácia ide vagy oda, Liechtensteinben nem nehezíti meg a rendőrkordonon való átjutást, ha a személyi igazolványunkba az van beírva, hogy Prinzessin Liechtenstein, és hát az volt beírva.
  :)
  Esterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyére
   
 7. csakvelem

  csakvelem Állandó Tag

  MAJDNEM SZONETT

  Húszéveskori önmagunkkal
  ha találkoznánk negyvenévesen:
  irigyelnénk, vagy megpofoznánk.

  Aki tegnap voltál:
  ma már nem te vagy,
  Aki holnap léssz:
  ma még nem te vagy.

  Csak az emlékezet csalása fűzi
  egy életté a folyamatos halált.
  Mert meghal szünetlen
  az én, meg az énre az én,
  a bennem sületlenebb én,
  a velem okosabb én,
  a rajtam kopottabb én, meg én...

  Weöres Sándor
   
  Fantagra és tatra kedveli ezt.
 8. csakvelem

  csakvelem Állandó Tag

  IGAZ MESE LUCIFERRŐL
  (Gyökössy Endre írása)

  Egyszer nagyon-nagyon réges-régen, amikor a Föld éppen csak elkészült,
  és úgy ragyogott, mint egy újszülött csillag,
  az Úr végig sétált zöld dombjain és völgyein, és szeretettel nézett teremtményeire.
  Elnézte az állatokat és madarakat, a fákat és a virágokat,
  a tengereket, és a hegyeket, aztán elnézte az embereket...
  És szerette mindegyiküket, és azok is szerették őt.
  De egy rövid idő után elszomorodott az Úr, és az angyalok, akik körülötte voltak, aggodalmasan kérdezték, miért könnyezik.
  Ő pedig mondá:
  „Elnéztem az embert, és láttam az irántam való szeretetét, de ez a szeretet csak azért van, mert én vagyok az egyedüli, akiről tudomása van.
  Azért szeret, mert nincsen más, akit szerethessen.
  Szabad akaratot szándékozok adni neki, hogy szerethessen, amikor akarja,
  és így tudjam, hogyha egy ember azt mondja:
  „Szeretem az Urat!"
  ez azért van, mert úgy döntött, engem szeret.
  Ahhoz pedig, hogy ez így legyen, kell lennie valakinek, aki ellenkezni fog Velem,
  és arra kísérti az embert, hogy megtagadjon Engem,
  azért, hogy mindenki a saját szabad akaratából dönthesse el,
  Hozzám fordul-e.
  Szóljatok ti angyalok, melyikőtök tenné meg ezt az Irántam való szeretetből, ki hagyná el színemet az idők végezetéig?
  Ki tagadna meg Engem, és kísérelné meg az embert Velem szembefordítani azért,
  hogy az a saját szívében dönthesse el, kit akar szolgálni."
  Az angyalok mind elfordították orcáikat, és könnyeztek, az Úr pedig közéjük lépett, és mindegyiküket megkérdezte:
  „Megtennéd ezt Értem?
  Ki szállna szembe Velem a kedvemért, és űzetne ki a mennyek országából, ki?"
  De azok csak könnyeztek, és mondták:
  „Én nem, óh Uram, én nem! Ne kérd ezt tőlem!" -és elfordultak.
  Az Úr pedig leült a legmagasabb hegy csúcsára, és bánat töltötte el a szívét.
  És akkor odament Hozzá a fény urainak legragyogóbbja,
  szívének legszeretettebbje, Lucifer, az arkangyal, akinek neve:
  „Aki a fényt hozza!"
  A hatalmas arkangyal letérdelt az Úr elé, kezét az Ő kezébe téve könnyezett,
  És könnyein át felajánlotta az Úrnak önnön kiűzetését a mennyek országából, és az emberek megkísértését az idők végezetéig,
  hogy az megismerhesse a szabad akaratot.
  „Hát nincs senki más, aki megtenné ezt Értem?" -kérdezte az Úr.
  „Csak te volnál az, szerettem? El kell, hogy veszítselek örök időkre?"
  És az angyalok egyike sem válaszolt.
  Akkor felállt az Úr, és kihirdette ítéletét: Lucifer űzessék ki a mennyek országából, és legyen száműzve örök időkre azért, hogy elcsábítsa az embert Istentől,
  és így az megismerhesse a szabad akaratot.
  Aztán így szólt Luciferhez:
  „És az ember becsméreljen téged, és vessen árnyat a te ragyogásodra,
  és ne ismerje fel annak valódiságát.
  És neked meg kell kísértened minden férfit és nőt, bizony mondom, még
  Azt az Egyet is, akit a nevemben küldök közéjük.
  Meg kell kísértened, és senki, csak a bölcsek legbölcsebbje tudjon erről az áldozatról!
  De hogy megkönnyítsem szenvedésedet, teljesítem egy kívánságodat.
  Mi legyen az?"
  Akkor Lucifer, a hajnali csillag még egyszer felnézett az Úr
  megismerhetetlen arcára, és azt kérte, hogy valahányszor egy ember elfordul tőle,
  és Istenhez fordul, engedtessék meg neki, hogy egy óra hosszára ott állhasson a mennyek kapuja előtt, és hallgathassa, hogyan énekelnek testvérei az Úr trónja előtt.
  És megkapta az engedélyt.
  Akkor Lucifer búcsút vett testvéreitől.
  A sötét szemű Uriel, az ezüstszárnyú Gabriel,és a gyöngéd Raffael könnyezték és átölelték őt.
  Azután Michael, a harcos angyal feladata feletti kétségbeesésében hangosan felkiáltva megragadta Lucifert, és messzire elhajította őt az Úr színe elől.
  És a Föld akkor legmagasabb hegyéről egy álló nap és éjjel zuhant ő,
  útjában fényesen ragyogott, mint egy hullócsillag.
  És azon ősi nap óta állja az Úrnak adott szavát,
  és kísérti az embert az Úr ellenében.
  De valahányszor azok megtagadják őt, egy kurta órára ott ül, mint egy fekete szikla
  a mennyek kapuja előtt, és testvérei odagyűlnek a kapuhoz, és énekelnek neki...
   
  Fantagra és Koriteri kedveli ezt.
 9. tatra

  tatra Állandó Tag

  Majdnem szonett.
  Tetszik.
   
  csakvelem és Rakó Józsefné kedveli ezt.
 10. csakvelem

  csakvelem Állandó Tag

  Kányádi Sándor: Tudod…

  Tudod…
  soha nem bántam meg,
  hogy megszerettelek,
  pedig felbolygatta ez a szeretet
  az egész életem,
  Tudod,
  soha nem csalódtam benned,
  pedig sokszor nem értettem
  a cselekedetedet,
  sokszor féltettelek,
  leginkább magadtól féltettelek,
  Tudod,
  lassan fogynak körülöttem a dolgok,
  a dolgaim,
  vagy messzire kerülnek tőlem,
  vagy csak én távolodok,
  ahogy szakadoznak a szálak,
  az érzés egyre jobban magához láncol,
  Tudod,
  mikor megkönnyezek valamit,
  ami szép volt,
  megvigasztal a gondolat,
  hogy lakozik bennem egy csoda,
  ami nem hagy el,
  amit nem vehet el tőlem
  sem az irigység
  sem a rosszindulat,
  Tudod,
  ebből az érzésből táplálkozom,
  miatta össze sem csuklom,
  ha elesek is, érte felállok,
  ha sírok is elmosolyodok,
  talán,
  ha végleg elalszom,
  érte akkor is felébredek.
   
  Szalontai Anita és Fantagra kedveli ezt.
 11. csakvelem

  csakvelem Állandó Tag

  Mezei Katalin: Szabadon élni

  Megállok saját lábamon
  – ez másnak tán olykor fájhat –
  meghajlok, ha a sors ítél,
  s nem vesztem el koronámat.

  Életet adok életért,
  és hiszem, túlél a lélek,
  arcomat mosollyal takarom,
  s nincs ember, akitől félek.

  Magamat bátran vállalom,
  tudom, hogy mennyit érek,
  elnézést – igen, ha van miért –
  de kegyelmet sohasem kérek.
   
  Nani1 és mágika10 kedveli ezt.
 12. csakvelem

  csakvelem Állandó Tag

  Bornemissza Endre: Kötődések

  Én nem tudom, hogy ki mihez kötődik.
  Kötődésekkel van teli az élet.
  Kötődések nélkül élni nem lehet.
  Kötődünk egy szóhoz, egy baráthoz,
  egy marasztaló, szíves kézfogáshoz,
  egy udvarhoz, egy tornáchoz, egy házhoz,
  egy terméskőhöz, egy öreg akáchoz.
  Holdas estékhez, rekkenő nyarakhoz,
  mézét csurgató szilvához, barackhoz,
  egy zörgő magvú nagy csíkos almához,
  meg egy hanghoz, a hang bársonyához.
  „Vigyázz magadra” féltő búcsúzáshoz,
  az iskolához, az ott szerzett jusshoz,
  egy életen át hű barátfiúhoz,
  a gyermekkorhoz, a hangos ifjúsághoz.
  Kötődni sok kis kudarchoz, sikerhez,
  későn jötthöz, vagy a sihederhez,
  kötődni gyászhoz, könnyhöz és örömhöz,
  az olajágat küldő vízözönhöz.
  Hazához, múlthoz, jelenhez, jövőhöz,
  a kövek közül kiperdült időhöz,
  akármihez, de kötődni, kötődni,
  a kötődésekbe beleszövődni,
  s a titoktartó rejtőző talányhoz,
  kötődni élethez, halálhoz.
   
  ruscus kedveli ezt.
 13. telaci

  telaci Állandó Tag

  Ágh István - Szabad-e énekelni
  (Magvető, 1965)
  [pim-dia - feldolgozva]
   

  Csatolt fájlok:

  Hetti37 és zolcsi74 kedveli ezt.
 14. csakvelem

  csakvelem Állandó Tag

  Novák Éva

  Nem baj

  Nem baj, ha megcsúfulunk.
  Nem baj, ha elgyávulunk.
  Nem baj, ha jöttünkre kart ki nem tárnak.
  Nem baj, ha másnak nem fájunk.
  Csak az a baj, ha elszíntelenedünk,
  mint a vegyszer gőzébe fojtott lepkék.
  Évtizedekig erre vártunk?
   
 15. telaci

  telaci Állandó Tag

  Bella István - Szaggatott világ
  (Magvető, 1966)
  [pim-dia - feldolgozva]
   

  Csatolt fájlok:

  ancika14 és zolcsi74 kedveli ezt.
 16. telaci

  telaci Állandó Tag

  Bertha Bulcsu - Át a Styx folyón
  (Szépirodalmi, 1969)
  [pim-dia - feldolgozva]
   

  Csatolt fájlok:

  csoroszlya, ancika14 és zolcsi74 kedveli ezt.
 17. telaci

  telaci Állandó Tag

  Bertók László - Kék ég bokra alatt
  [ in = Bertók - Makay - Galambosi = Lengő fényhidak ]
  (Jelenkor - Magvető, 1964)
  [pim-dia - feldolgozva]
   

  Csatolt fájlok:

  ancika14 és zolcsi74 kedveli ezt.
 18. telaci

  telaci Állandó Tag

  Bodor Ádám = A tanú
  (Irodalmi, Bukarest, 1969)
  [pim-dia - feldolgozva]
   

  Csatolt fájlok:

  abelzsolti, szeta5, ancika14 és 1 másik tag kedveli ezt.
 19. telaci

  telaci Állandó Tag

  Buda Ferenc - Füvek példája
  (Szépirodalmi, 1963)
  [pim-dia - feldolgozva]
   

  Csatolt fájlok:

  Hetti37, ancika14 és zolcsi74 kedveli ezt.
 20. Kiscica255

  Kiscica255 Állandó Tag

  Allen Ginsberg - Üvöltés (azért töltöm föl, mert elég hosszú) :) Jó olvasgatást!
   

  Csatolt fájlok:

Megosztás