Nagyon súlyos betegséget diagnosztizáltak Orbán Viktornál

A mai nap nem túl vidám a miniszterelnöknek, mivel olyan hírt kapott, amit nagyon nehéz lesz megemésztenie – írja az Ellenszél.

“A cezaromániát mint összetett, bonyolult személyiség-struktúrát, mint pszichológiai képződményt fogjuk vizsgálni Orbán Viktor esetében:
A cezaromániás személyiségre vonatkozóan az alábbi különös ismertetőjegyeket jelölhetjük meg:

1, gátlástalan hatalomvágy. Általában véve a hatalom megszerzése két okból történhet. Az egyik ok az, amikor a politikusok a politikai programjukat kívánják megvalósítani, amihez maga a hatalom csupán eszközként szolgál. Ilyen esetekben azonban a hatalomtól való megválás minden zökkenő nélkül megtörténhet, tehát nincs személyiségzavar akkor, amikor a hatalomtól, vagy a vágyott hatalomtól el kell búcsúzni.


A másik eset az, ha a hatalmat annak velejárói miatt kívánják megszerezni, és a politikai program megvalósítása csak másodlagos szerepet játszik. Ebben az esetben a hatalom megszerzésében a fő motívum a hatalom, mint cél elérése. Hiszen ebben a helyzetben lehetséges azokat a járulékos előnyöket bezsebelni, amivel maga a hatalom birtoklása jár. Ilyen járulékos előny lehet a megfelelő informáltság, vagy bizonyos pénzügyi források elérése. De ide sorolhatók például a szabadságjogok is, amiért tudjuk nagyon jól, sok forradalmi megmozdulás történt nemzetünk történetében. Orbán esetében egyértelműen kimutatható az, hogy a hatalom, mint cél jelentkezett.

Orbán esetében azonban az elvesztett hatalom súlyos személyiségzavarhoz vezetett 2002-ben. Ebben az időben néhány hétig semmit sem lehetett róla hallani, és a pesti pletyka arról szólt, hogy a sógorokhoz kellett mennie némi idegrendszeri karbantartásra. Ez joggal feltételezhető, hiszen a vereségük idején láthatóan összetört volt, de a jelzett időszak után lelkileg megújulva láthattuk viszont. Mindez azért fontos momentum számunkra, mert ez is alátámasztja azt, hogy a hatalom számára különleges jelentőséggel bír. Ugyanis, ha nem lenne az, akkor súlyos pszichés zavarokat sem okozott volna számára.

2, fejlett küldetéstudat. Ez az ismertetőjegy az előző ismertetőjegyből következik, hiszen valamivel meg kell majd magyarázni azt, hogy miért van szükség a hatalom megszerzésére. Azért, mert nekik olyan történelmi küldetésük van, hogy kivívjanak többlet szabadságjogokat, és Magyarországon egy demokratikusabb rendszert hozzanak létre
Orbán esetében elég későn derülhetett ki az, hogy miről is van szó. Tudjuk, hogy 8 éven keresztül ellenzékben volt a rendszerváltozás után, és csak 1998-ban jutott olyan helyzetbe, hogy a „megnövekedett szabadságjogaival” éljen. Ez akkor történhetett meg, amikor a székházukat eladták, és az így szerzett pénzt a fantasztikus agyú Simicska megfialtatta a saját zsebükre. De ehhez hasonlókra még tömegével lehetne példákat hozni, ami bizonyítja azt, hogy a hatalom Orbán számára valóban cél volt, és a fejlett küldetéstudat pedig ezt támasztotta alá, magyarázta meg.

3, féktelen agresszivitás, ami az előző kettőből egyenesen következik. Hiszen a hatalomvágy kielégítése érdekében, illetve a küldetéstudatuknak megfelelően nagyon akarni kell magát a hatalmat annak érdekében, hogy kellő súlyt adjanak a követelésüknek. A hatalom korábbi birtokosainak nyilvánvalóan az a céljuk, hogy megtartsák a hatalmukat, ezért minden lehetséges eszközzel fellépnek az új trónkövetelőkkel szemben. Ez a két ellentétes cél aztán nyílt konfliktushoz szokott vezetni, amelyeknek azonban a történelem során rendkívül sok változata alakult ki.


Orbánék színre lépésekor már nem volt jellemző a véres leszámolás, ezért a békés átmenet útját lehetett választani. De az agresszivitás abban azért megmutatkozott, hogy a tüntetések, a nagygyűlések során legalábbis virtuálisan a korábbi rendszer híveinek a likvidálását helyezték kilátásba. Erre bizonyíték Németh Zsoltnak az a kijelentése, hogy a földbe kell döngölni a korábbi hatalom képviselőit. Ez az agresszív jelleg azonban mind a mai napig megtalálható némelyik Fideszes képviselő retorikájában. Közülük első helyen említendő Kövér László, aki az akasztós kijelentéseivel szerzett „elévülhetetlen érdemeket”.

A Fidesz agresszivitása mind a mai napig kimutatható a retorikájukban, ami nyilvánvalóan azt a célt szolgálja, hogy megkülönböztessék magukat az MSZP-től, mint a korábbi hatalom utódpártjától. Ez a módszer azonban az elmúlt 20 év alatt oda vezetett, hogy az ország úgymond kettészakadt. Vagyis a cezarománia káros hatása nyilvánvalóan jelentkezett.

Hatalom expanziója. Ez a sajátosság is levezethető az előző három sajátosságból. Ugyanis akiben a hatalomvágy különösen erősen jelentkezik, annak nincs olyan nagy hatalom, amit ne szeretne birtokolni. A minél nagyobb hatalom megszerzésének vágya már-már olyan lelki kényszerré válhat, hogy az már a személyiség nyilvánvaló torzulásához vezethet. Ez többek között abban is megnyilvánulhat, hogy céltudatosan rombol. Orbán esetében ilyenre már a gyermekkorban is láttunk példát a mákos bejgli ügy kapcsán. De később is volt sok ilyen eset, amikor a hatalom iránti vágy miatt inkább rombolt.

A Fidesz történetéből ismerjük, hogy elnököt csak viszonylag későn választottak a párt élére. Ekkor két személy jöhetett számításba: Fodor és Orbán. Az előbbi a gentelemen’s agreement nevében lemondott az elnöki posztról Orbán javára. Ez volt Fodor második nagyon súlyos hibája! Orbán ugyanis később nem támogatta Fodort abban, hogy a „szőke herceg” legyen a választmány elnöke. Tudjuk, hogy ezt követően sok régi Fideszes hagyta el a pártot, ami nyilván veszteséget jelentett számukra. Itt azonban az a lényeges, hogy Orbán vállalta azt a kockázatot, hogy a párton belül szakadás lesz, csakhogy a párt vezérévé válhasson. Tehát a hatalomvágy fölébe kerekedett a józan észnek, a rombolás nyilvánvaló.”

orban.jpg
 
Az elegáns baloldal, mint ez a cikknek nem nevezhető szörnyűség, vagy mint a rendkívül szellemes Karácsony idézet: "Ő alacsony és kövér, én magas és vékony vagyok – nyilatkozta Orbán Viktorról Karácsony Gergely az angol Economist című lapnak. A főpolgármestert a miniszterelnökkel hasonlították össze, ekkor tette ezt a megjegyzést."
 
A mai nap nem túl vidám a miniszterelnöknek, mivel olyan hírt kapott, amit nagyon nehéz lesz megemésztenie – írja az Ellenszél.

“A cezaromániát mint összetett, bonyolult személyiség-struktúrát, mint pszichológiai képződményt fogjuk vizsgálni Orbán Viktor esetében:
A cezaromániás személyiségre vonatkozóan az alábbi különös ismertetőjegyeket jelölhetjük meg:

1, gátlástalan hatalomvágy. Általában véve a hatalom megszerzése két okból történhet. Az egyik ok az, amikor a politikusok a politikai programjukat kívánják megvalósítani, amihez maga a hatalom csupán eszközként szolgál. Ilyen esetekben azonban a hatalomtól való megválás minden zökkenő nélkül megtörténhet, tehát nincs személyiségzavar akkor, amikor a hatalomtól, vagy a vágyott hatalomtól el kell búcsúzni.


A másik eset az, ha a hatalmat annak velejárói miatt kívánják megszerezni, és a politikai program megvalósítása csak másodlagos szerepet játszik. Ebben az esetben a hatalom megszerzésében a fő motívum a hatalom, mint cél elérése. Hiszen ebben a helyzetben lehetséges azokat a járulékos előnyöket bezsebelni, amivel maga a hatalom birtoklása jár. Ilyen járulékos előny lehet a megfelelő informáltság, vagy bizonyos pénzügyi források elérése. De ide sorolhatók például a szabadságjogok is, amiért tudjuk nagyon jól, sok forradalmi megmozdulás történt nemzetünk történetében. Orbán esetében egyértelműen kimutatható az, hogy a hatalom, mint cél jelentkezett.

Orbán esetében azonban az elvesztett hatalom súlyos személyiségzavarhoz vezetett 2002-ben. Ebben az időben néhány hétig semmit sem lehetett róla hallani, és a pesti pletyka arról szólt, hogy a sógorokhoz kellett mennie némi idegrendszeri karbantartásra. Ez joggal feltételezhető, hiszen a vereségük idején láthatóan összetört volt, de a jelzett időszak után lelkileg megújulva láthattuk viszont. Mindez azért fontos momentum számunkra, mert ez is alátámasztja azt, hogy a hatalom számára különleges jelentőséggel bír. Ugyanis, ha nem lenne az, akkor súlyos pszichés zavarokat sem okozott volna számára.

2, fejlett küldetéstudat. Ez az ismertetőjegy az előző ismertetőjegyből következik, hiszen valamivel meg kell majd magyarázni azt, hogy miért van szükség a hatalom megszerzésére. Azért, mert nekik olyan történelmi küldetésük van, hogy kivívjanak többlet szabadságjogokat, és Magyarországon egy demokratikusabb rendszert hozzanak létre
Orbán esetében elég későn derülhetett ki az, hogy miről is van szó. Tudjuk, hogy 8 éven keresztül ellenzékben volt a rendszerváltozás után, és csak 1998-ban jutott olyan helyzetbe, hogy a „megnövekedett szabadságjogaival” éljen. Ez akkor történhetett meg, amikor a székházukat eladták, és az így szerzett pénzt a fantasztikus agyú Simicska megfialtatta a saját zsebükre. De ehhez hasonlókra még tömegével lehetne példákat hozni, ami bizonyítja azt, hogy a hatalom Orbán számára valóban cél volt, és a fejlett küldetéstudat pedig ezt támasztotta alá, magyarázta meg.

3, féktelen agresszivitás, ami az előző kettőből egyenesen következik. Hiszen a hatalomvágy kielégítése érdekében, illetve a küldetéstudatuknak megfelelően nagyon akarni kell magát a hatalmat annak érdekében, hogy kellő súlyt adjanak a követelésüknek. A hatalom korábbi birtokosainak nyilvánvalóan az a céljuk, hogy megtartsák a hatalmukat, ezért minden lehetséges eszközzel fellépnek az új trónkövetelőkkel szemben. Ez a két ellentétes cél aztán nyílt konfliktushoz szokott vezetni, amelyeknek azonban a történelem során rendkívül sok változata alakult ki.


Orbánék színre lépésekor már nem volt jellemző a véres leszámolás, ezért a békés átmenet útját lehetett választani. De az agresszivitás abban azért megmutatkozott, hogy a tüntetések, a nagygyűlések során legalábbis virtuálisan a korábbi rendszer híveinek a likvidálását helyezték kilátásba. Erre bizonyíték Németh Zsoltnak az a kijelentése, hogy a földbe kell döngölni a korábbi hatalom képviselőit. Ez az agresszív jelleg azonban mind a mai napig megtalálható némelyik Fideszes képviselő retorikájában. Közülük első helyen említendő Kövér László, aki az akasztós kijelentéseivel szerzett „elévülhetetlen érdemeket”.

A Fidesz agresszivitása mind a mai napig kimutatható a retorikájukban, ami nyilvánvalóan azt a célt szolgálja, hogy megkülönböztessék magukat az MSZP-től, mint a korábbi hatalom utódpártjától. Ez a módszer azonban az elmúlt 20 év alatt oda vezetett, hogy az ország úgymond kettészakadt. Vagyis a cezarománia káros hatása nyilvánvalóan jelentkezett.

Hatalom expanziója. Ez a sajátosság is levezethető az előző három sajátosságból. Ugyanis akiben a hatalomvágy különösen erősen jelentkezik, annak nincs olyan nagy hatalom, amit ne szeretne birtokolni. A minél nagyobb hatalom megszerzésének vágya már-már olyan lelki kényszerré válhat, hogy az már a személyiség nyilvánvaló torzulásához vezethet. Ez többek között abban is megnyilvánulhat, hogy céltudatosan rombol. Orbán esetében ilyenre már a gyermekkorban is láttunk példát a mákos bejgli ügy kapcsán. De később is volt sok ilyen eset, amikor a hatalom iránti vágy miatt inkább rombolt.

A Fidesz történetéből ismerjük, hogy elnököt csak viszonylag későn választottak a párt élére. Ekkor két személy jöhetett számításba: Fodor és Orbán. Az előbbi a gentelemen’s agreement nevében lemondott az elnöki posztról Orbán javára. Ez volt Fodor második nagyon súlyos hibája! Orbán ugyanis később nem támogatta Fodort abban, hogy a „szőke herceg” legyen a választmány elnöke. Tudjuk, hogy ezt követően sok régi Fideszes hagyta el a pártot, ami nyilván veszteséget jelentett számukra. Itt azonban az a lényeges, hogy Orbán vállalta azt a kockázatot, hogy a párton belül szakadás lesz, csakhogy a párt vezérévé válhasson. Tehát a hatalomvágy fölébe kerekedett a józan észnek, a rombolás nyilvánvaló.”

Csatolás megtekintése 1794265
ilyen baromságokat minek posztolni? megértem hogy magyarországott cserbenhagyva és lalépve az országbol ugy érzi valaki hogy továbbra is ocsárolni kell a magyar hazát de azért szomorú hogy hoaxokat meg minden mocskolódást beposztoltok, én hű vagyok a Hazámhoz, itt élek és még véletlenül sincs semmi köze a valósághoz amiket itt posztoltok
 
ilyen baromságokat minek posztolni? megértem hogy magyarországott cserbenhagyva és lalépve az országbol ugy érzi valaki hogy továbbra is ocsárolni kell a magyar hazát de azért szomorú hogy hoaxokat meg minden mocskolódást beposztoltok, én hű vagyok a Hazámhoz, itt élek és még véletlenül sincs semmi köze a valósághoz amiket itt posztoltok
Az hogy hű vagy a hazádhoz az nem tudom miért jelenti azt hogy CSAK a jelenlegi kormányt tekinted etalonnak?
Csak egy példa nézz bele egy 70-80 éves újságot akkoriban is sokan az akkor regnáló hatalmat tekintették tévedhetetlennek és most megváltozott a vélemény azokról az időkről.
Vagy ne menjünk annyira vissza legyen 40 év...akkor is sokan azt tartották etalonnak tévedhetetlennek.
Inkább cáfold meg a fentebb írtakat ha van kedved vagy érdekel a dolog.
 
Az hogy hű vagy a hazádhoz az nem tudom miért jelenti azt hogy CSAK a jelenlegi kormányt tekinted etalonnak?
Csak egy példa nézz bele egy 70-80 éves újságot akkoriban is sokan az akkor regnáló hatalmat tekintették tévedhetetlennek és most megváltozott a vélemény azokról az időkről.
Vagy ne menjünk annyira vissza legyen 40 év...akkor is sokan azt tartották etalonnak tévedhetetlennek.
Inkább cáfold meg a fentebb írtakat ha van kedved vagy érdekel a dolog.
A mocsok és a hazugság az sohasem visz előre senkit sem. Nincs mit cáfolni egy száz százalékos baromságon. Inkább az a szégyen, hogy itt az oldalon reklámozva van ez a cikk- gondolom különben senki sem olvasná.
 
  • Tetszik
Reagált: YVS
ilyen baromságokat minek posztolni? megértem hogy magyarországott cserbenhagyva és lalépve az országbol ugy érzi valaki hogy továbbra is ocsárolni kell a magyar hazát de azért szomorú hogy hoaxokat meg minden mocskolódást beposztoltok, én hű vagyok a Hazámhoz, itt élek és még véletlenül sincs semmi köze a valósághoz amiket itt posztoltok
Ez egy canadai oldal sok sok taggal akik szerinted cserben hagytak a hazat es leleptek.
Hamar vendegsegbe jottel hozzank, igazan nem kellene a vendeglatoidat sertegetni.
NEm gondolod tullottel a celon? Fuggetlenek vagyunk es nem a fidesz csocsove.
Tobb tizezer temank van , nem feltetlen kell a hirekhez hozzaszolnod, foleg ugy, hogy nem a temarol beszelsz.

Ugy mellesleg igen sokan leleptek de legtobben Orban kormanyzasa alatt. Akik otthon maradtak 51% -nak nem tetszik a rendszer.
Minden ellenzeki medianak prublikalo ujsagironak orommel adunk lehetoesget a megjelenesre.
 
A mocsok és a hazugság az sohasem visz előre senkit sem. Nincs mit cáfolni egy száz százalékos baromságon. Inkább az a szégyen, hogy itt az oldalon reklámozva van ez a cikk- gondolom különben senki sem olvasná.
A cikkek nem reklamot szolgalnak hanem tajekoztatnak velemenyt kozvetitenek. Se nem kotelezo elolvasni se nem kotelezo hozzaszolni.
Se nem mocsok se nem hazugsag hanem a szomoru valosag a fonok nyelvoltogetese a tulmozgasos allando ruha igazitasa stb HOgy te a sajat szemednek sem hiszem ,hisz videon magad is lathatod...........ja hogy szeretned ha nem igy lenne..............elhiszem ,mert ezt mindenki latja cikk olvasasa nelkul is.
 
A védettségi igazolványnak annyi értelme van, hogy tömegeket lehet megzsarolni vele. Ha nem oltatod be magad, nem kapsz igazolványt, azaz maradsz a fenekeden otthon, míg a nem bizonyítottan védettek oda mennek, ahová max beengedik őket. A ránkerőltetett orosz, és kínai vakcinával beoltottak, mehetnek Azerbjdszánba, Türkmeisztánba, Izraelbe, Ukránokhoz, stb. Az igazolvány elkészítése megint egy jó biznisz valamelyik NER tagnak. Nem véletlen, hogy már az első oltás után kiküldték. Ezért sokan a második oltást nem is adatják be maguknak. És ez bizonyítja, hogy csak a kártya miatt oltatják be magukat az emberek, nem azért mert félnek a vírustól. Most lesz az EB ami miatt zorbán mindent feláldoz. Anyagiakat, embereket. Majd ha lezajlik akkor jön a 4. hullám vagy az 5. Már most elkezdték az inidiai mutánssal való fenyegetést. De ha megnézitek a dilettáns kormánytagokat, bárhová mennek tárgyalni egyik sem veszi le a maszkot. Kínaival oltatták be állítólag magukat, de kétlem. Kb egy hete jelent meg egy cikk a Face-n ahol ezer az olvasó álatal beküldött antanyagteszt eredményét hasonlították össze. A kormány ilyet nem csinál, ezért csak a Face-n lehet megtalálni az eredményt. Persze nem publikus. https://444.hu/vakcinatesztek-immun...Lc5YcA6BkMb9A6r17dxmqT8ZjeCw4HbOrcvZ8roefx_8A
 
Ezt már meg írták egyszer 2016 ban is :)

 
Ezt már meg írták egyszer 2016 ban is :)

Ha így folytatódik akkor időszerű lesz 2-4-8 év múlva is.
 
@Kamu István
nincs 10% amit felsoroltal a ma magjeleno mediaknak.
A pontossag kedveert es a hiteles tajekoztatasert megkerlek ird mar ossze hany medeiaval rendelkezik a fidesz. Elore is koszonom.

A Klubradio a media tanacs tette lapatra , szoval remenykedni lehet.
Az Atv ujabban a kormany kozeli ill nagyon kozeli lett, az okok kozott meg lehet talalgatni mar a zsarolas is felmerult.

Meg a te osszeallitasodban is 2db tv es 2db ujsag szerepel az ellenzeki oldalon holot 51% -a magyaroknak nem fidesznyik.
Kérésedre jobboldali média:

TV –k

TV2-csoport
(TV2, Super TV2, stb.) | A TV2 Média Csoport Zrt. legutóbbi közgyűlését is a Mészáros Lőrinc-féle cégbirodalom budapesti, Andrássy úti székházában tartotta. A társaság tulajdonosi köre bonyolult – de csak papíron, valójában minden entitás a felcsúti vállalkozóhoz és állandó partneréhez, a Takarék-csoport élén álló Vida Józsefhez köthető. A televíziós csatornákat birtokló csapat lényegében önmagát finanszírozza, hiszen a Magyar Országos Közjegyzői Kamara hitelbiztosítéki nyilvántartása szerint két pénzintézet nyújtott kölcsönt a médiacégnek: Mészáros MKB-ja és Vida Takarékbankja. A TV2 Zrt. igazgatósági elnöke Vaszily Miklós, de a testületben ott ül Kovács Loránd, Habony Árpád bejáratott jogi képviselője is.

A közmédia csatornái (M1, Duna, M2, M5, stb.) | Az állami tévé szerkesztési gyakorlatáról nemrég kiszivárgott felvétel szerint „az intézményben nem az ellenzéki összefogást támogatják”, és „aki nem fogja fel, hol dolgozik és mi az elvárás, az vagy buta vagy hazudik. Egyikre sincs szükségünk” – igazította el a stáb tagjait a vezető szerkesztő.

Pesti TV | A fiatalokra hajtó kormánybarát csatornát a TV2 székházába bejegyzett Progress Média Hungary Kft. működteti. A cég egyik tulajdonosa Vaszily Miklós, a másik pedig egy bizalmi vagyonkezelő érdekeltség, amely Mészáros Lőrinc javaival gazdálkodik. Aligha meglepő tehát, hogy a társaság legutóbbi taggyűlését is a felcsúti milliárdos vállalatainak Andrássy úti főhadiszállásán tartották. A Pesti TV tartalmáért egyébként a Pesti Srácok stábja, még konkrétabban: Huth Gergely Gerilla PresS Kft.-je felel.

Hír TV | A HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt. tulajdonosa a kormánypárti médiaholdingként emlegetett Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA). Utóbbi szervezetet az Alapjogokért Központ vezetésével is megbízott Szánthó Miklós elnökli, de a kuratóriumnak Bajkai István fideszes parlamenti képviselő (az Orbán család ügyvédje) is tagja.

Rádiók

Retro Rádió | A médiaszolgáltatást végző Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. a KESMA tulajdonában van. A Retro műsorgyártásával, honlapjával és reklámidejével Mészáros Lőrinc-közeli cégek (RadioFactory Kft., Media Time Kft., majd idéntől Atmedia Kft.) foglalkoznak – praktikusan ugyanazok, amelyek a kormánypárti médiaholdingtól elvileg független, ám ugyancsak a felcsúti vállalkozó köreihez tartozó Rádió 1-et és Best FM-et is kiszolgálják.

A közmédia csatornái (Kossuth, Petőfi, stb.) | Az állami adók reklámértékesítője ugyancsak a Mészáros-befolyás alatt álló Atmedia. Ugyanez a vállalat dolgozik egyébként a közrádiók és -tévék mellett a TV2 csoportnak, a Pesti TV-nek, az ATV-csoportnak – és ahogy említettük, a Retro–Rádió 1–Best FM triónak is.

Rádió 1 | A médiaszolgáltatást végző Radio Plus Kft-t közvetve Schmidt Zoltán, Mészáros Lőrinc egyik alapembere tulajdonolja.

Best FM | A médiaszolgáltatást végző Best Radio Kft.-t Halmi Tamás, Mészáros Lőrinc egyik legrégebbi bizalmasa, menedzsere birtokolja.

Karc FM | A médiaszolgáltatást végző Karc FM Média Kft. a KESMA tulajdona.

Napilapok

Bors | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.Metropol | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt.-t a KESMA tulajdona.

Ripost | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.

Magyar Nemzet | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.

Magyar Hírlap | A Magyar Hírlap Kiadói Kft.-t Széles Gábor üzletember birtokolja.

Világgazdaság | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.

Hetilapok

Szabad Föld | A Gajdics Ottó által főszerkesztett lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.

Magyar Demokrata | A lapkiadó Artamondo Kft. tulajdonosa Bencsik András főszerkesztő.

Mandiner | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.

Figyelő | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.

Vasárnap reggel | A lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.

Internetes médiumok

Index.hu | A kiadó tulajdonosa az Indamedia Network Zrt., amely fele-felerészben Ziegler Gáboré és a TV2-nél, Pesti TV-nél említett Vaszily Miklósé.

Origo.hu | A portál kiadója a KESMA-tulajdonú New Wave Media Group Kft.

888.hu | A G. Fodor Gábor által főszerkesztett lapot megjelentető Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.

Axióma, axiomamedia.hu | A „digitális közéleti tér” kiadója az Axióma Kulturális Alapítvány, melynek kuratóriumi elnöke Giró-Szász Áron – aki miniszterelnöki megbízottként a keresztény mozgalmakkal és közösségekkel való kapcsolattartással és támogatásával összefüggő feladatok ellátásáért felel.

Kontra.hu | A lapot kiadó Ctrl-T Creative Zrt.-t a jobboldali megmondóként ismert Megadja Gábor és a Századvég-körben nevelkedett Halkó Petra birtokolja – a cégjogi képviselő pedig Habony Árpád állandósított ügyvédje, Kovács Loránd.

Látószög, latoszogblog.hu | A felület kiadója a Schmidt Mária-féle Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány.

Mandiner.hu | A lapot kiadó Mediaworks Hungary Zrt. a KESMA tulajdona.

Napi.hu | A gazdasági lapkiadó a Vaszily-féle, az Index.hu-nál már említett Indamedia Network Zrt. tulajdona.

Növekedés.hu | A gazdasági portál több állami érdekeltséggel és a Magyar Nemzeti Bankkal is partnerségben működik – a tulajdonos-főszerkesztő Kamasz Melinda egykor a Fellegi Tamás vezette Nemzeti Fejlesztési Minisztérium sajtófőnökeként is tevékenykedett.

Pestisracok.hu | A kiadó tulajdonosa a Huth Gergely-féle, a pesti TV-nél már említett Gerilla PresS Kft.

Reaktor.hu | A lapot kiadó Reaktor Alapítvány kuratóriumában ott ül Baczkó Norbert, a Fidelitas kommunikációért felelős alelnöke.

Vasárnap, vasarnap.hu | A lap kiadója a KDNP-közeli Kovács K. Zoltán Alapítvány, mely egyebek mellett a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatását használja.
 
@Kamu István
nincs 10% amit felsoroltal a ma magjeleno mediaknak.
A pontossag kedveert es a hiteles tajekoztatasert megkerlek ird mar ossze hany medeiaval rendelkezik a fidesz. Elore is koszonom.

A Klubradio a media tanacs tette lapatra , szoval remenykedni lehet.
Az Atv ujabban a kormany kozeli ill nagyon kozeli lett, az okok kozott meg lehet talalgatni mar a zsarolas is felmerult.

Meg a te osszeallitasodban is 2db tv es 2db ujsag szerepel az ellenzeki oldalon holot 51% -a magyaroknak nem fidesznyik.
Az ATV baloldali alapvetően, csak a tulajdonosai mindig a hatalmon lévőkhöz törleszkednek, ahonnan a pénz folyik.
"51% -a magyaroknak nem fidesznyik" -ez most a lakosságra, vagy a hírszolgáltatókra vonatkozik?
 
Nem kell diagnosztának lenni ahhoz hogy a már kényszeres mozgásait, és döntéseinek következményeit normálisnak lehessen tekinteni. Én a párttársait nem értem. Nekem a káder korszak jut az eszembe. És amikor az emberek nem merik leírni a vélemyényüket egy közösségi oldalon az már régen rossz.
"a kígyok kígyóznak" - Gyurcsány Ferenc + Kényszeres rángások (lásd választási eredmény kihirdetése), a magyar baloldal feletti hatalom megszerzése.
 
@YVS Nem irom le a magan velemenyemet mert nem birna el a papir. NEm fer bele az en erkolcsi normativamba a hazugsagok a becstelensegek a lopasok az erkolcstelenseg /Szajer Borkai stb/
HA lesz egyszer elszamoltatas mire fog hivatkozni ? kerem nekem papirom van rola hogy az elme osztalyra jarok kezeltetni magam mert tul nagy a nyomas vagy szetverte az agyam a fater gyerekkoromba, csupan a gyogyszerem gurult el mikor rangatozok vakarozok ezerszer kenyszermozgasosan viselkedek vagy mikor oltogetem a nyelvem mikor a zsembre tett kezzel matatok rossz helyen es idoben.
A media tobb mint 90% a fonok kezebe van,miert kene beallni a sorba nekunk is? Bizto s ez lenne a konyebb ut, diktatorunkhoz beallni a sorba nyelvcsapkodasra.
MI nem akarunk senkit befolyasolni , sot szavazni se megyunk, de orommel adunk minden ellenzeki oldalnak helyt irasaiknak. Senkinek nem mondjuk meg kire szavazon ,de biztatunk mindenki menjen el szavazni .
Respektalom azokat az ellenzeki hangokat akik meg merik irni a velemenyuket ,ugy hogy otthon elnek, es ki vannak teve ellehetetlenitesnek.
Ez a cikk is ravilagit hogy valami nem stimmel, de mit mondanak ha mernenek az orvosok a szakemberek?vagy ha akar en vagy te egyszeru halando ember ilyen tuneteket produkalnank?
NIncs semmifele diktatorikus hajlamaim, de nem vagyunk a kormany propaganda szocsove, sem a hazugasagok reklamozoja, a Canadahunon pontosan ahogy irod sok ertelmes konzervativ tagunk van akik szinten onnallo velemennyel kritikusan allnak a tortenesek kovetesebe.
Elvarasunk nem nagy, az hogy diferent velemeny kulonbsegek ellenere tudjunk kulturaltan akar vitazni vagy velemenyt cserelni.
Megjegyezném akkor lenne fer, ha Gyúrcsány Ferenc kórképét is felraknád: "a kígyok kígyóznak" + kényszeres rángások (lásd választási eredmény kihirdetése), a magyar baloldal feletti hatalom megszerzése.
Van korrupció, de sajnos azt kell mondjam a magyar baloldal sokkal rosszabb. Nincs egy hiteles ember sem köztük, (gondolom ezért nem mentek el szavazni). Gyurcsány megszerezte majdem az egész baloldal felett a kontrollt, ő pedig a szememben abszolút hiteltelen, már nyert választásokat hamis programmal amiből aztán nem valósított meg semmit.

Ha átnézem az elmúlt 20 néhány év kormányait, a jelenlegi teljesít a legjobban. Visszaszerezték az energiaszolgáltatókat, a külföldi cégektől, akik nem fejlesztettek a rendszereket csak bezsebelték a magas díjakat, csökkent ezen szolgáltatások ára. A fiatalokat segítik a gyermekvállalásban (pl.: lombik beültetések ingyenessé tétele), házépítésben CSÓK (ekkora összegű vissza nem téritendő támogatásra nem volt példa még). Munkahelyek jöttek létre. 2022-től be van tervezve a 25 éven aluli fiatalokat személyijövedelemadó-mentessége. Lehet azt mondani, hogy diktatúra van, de Orbán még nem lövetett a tüntetők közé mint, Gyurcsány. Ráadásul már kétszer kétharmados többséggel megválasztották a Fideszt.

A diktatúrára és szólásszabadságra visszatérve, ez a helyzet ma Canadában:
"Robert Hoogland elvált, kanadai férfi március elején kapott elzárást, mert a bíróság felszólítása ellenére a lányának nevezte biológiailag nőnemű kiskorú gyermekét – számol be az esetről a Post Millenial. Mint írják: a férfi ezzel megsértette a bíróságot, ezért kezdeményezték a letartóztatását.
A volt feleség engedélyezné a lányuk „nemváltását”, a kanadai törvények értelmében pedig egy szülő beleegyezése is elegendő a beavatkozás megkezdéséhez. A férj szerint azonban a lánynak összetett problémái vannak, amit nem old meg a visszafordíthatatlan következményekkel járó hormonterápia.
A férfi szerint lánya azután kezdett transz identitást felvenni, hogy az iskola propagandavideókat mutatott neki a nemváltásról és gender-pszichológushoz küldték. Az iskola ezt azután tette, hogy a gyermek fiúkkal barátkozott, és rövidre vágatta a haját. Az apa elmondta, hogy a gyermeke korábban hajlamos volt szélsőséges érzelmi hullámzásra, szinte betegesen szerelmes volt két férfi tanárában, és öngyilkossági gondolatokkal küzdött."
..."Robert Hoogland az év elején egy meghallgatás során a lányának nevezte a gyermekét, mire március negyedikén elfogató parancsot adtak ki ellene és börtönbe vitték."


Egy normális demokráciában szerintem a kormányok elért teljesítményét kéne értékelni és hogy a programjuk mennyire felel meg a választó egyéni érdekeinek és nem azon az alapon szavazni és rosszabb esetben acsarogni, hogy bal vagy jobb oldali beállítottságú az illető.
Úi: Gyurcsány 35% jövedelemadó tervezete nem túl szimpatikus számomra.
 
A 35% jovedelem adotol tartasz igen jol mehet a szekered igen megfizetett benfektes lehetsz a fideszeknel tobb millkas havi appanassal, mivel a gazdag nagyon jol kereso retegnek igazan nem artana nagyobb teherviselest vallalni hamar 50ezer Ft kozmunka es a 28ezer Ft-os minimal nyugdijasok sokasaga el ilyen sanyaru korulmenyek kozott.
Mi koze is van a canadai apanak a birosagi ugye Orban betegsegehez? NA meg Gyurcsanynak?
Handa bandanak nincs ertelme /foleg/ itt, GYurcsanyt ano megvalasztottak es a tobbi se allja meg a helyet amiket allitasz ill amiket a fidesz propaganda karaktergyilkolaszik.
Gyurcsany fobiaddal mi nem tudunk mit kezdeni, nem is vagyunk ra kivancsiak, talan mas oldalon orommel varjak ezt a fajta ertekeleseket az esemenyekrol. 
Utoljára módosítva:
A 35% jovedelem adotol tartasz igen jol mehet a szekered igen megfizetett benfektes lehetsz a fideszeknel tobb millkas havi appanassal, mivel a gazdag nagyon jol kereso retegnek igazan nem artana nagyobb teherviselest vallalni hamar 50ezer Ft kozmunka es a 28ezer Ft-os minimal nyugdijasok sokasaga el ilyen sanyaru korulmenyek kozott.
Mi koze is van a canadai apanak a birosagi ugye Orban betegsegehez? NA meg Gyurcsanynak?
Handa bandanak nincs ertelme /foleg/ itt, GYurcsanyt ano megvalasztottak es a tobbi se allja meg a helyet amiket allitasz ill amiket a fidesz propaganda karaktergyilkolaszik.
Gyurcsany fobiaddal mi nem tudunk mit kezdeni, nem is vagyunk ra kivancsiak, talan mas oldalon orommel varjak ezt a fajta ertekeleseket az esemenyekrol.Nem vagyok Fideszes. Ha figyelmesen elolvastad volna amit írtam rájönnél. Érveket soroltam fel. Csak felhívtam a figyelmedet, - az állítólagos betegség kapcsán - hogy az érem mindkét oldaláról publikálj. Ahogy kérésedre én is közöltem a kormánykézben lévő média listáját. Az igaz, hogy Gyurcsány mint politikus leszerepelt előttem, ezért elég szkeptikus vagyok a mostani magyar baloldal irányában, amit ha beismeri valaki ha nem már ő irányít. Nem látok hiteles embert a jelenlegi magyar baloldalban, és mielőtt nekem ugranál ezért a kijelentésért, ezzel nem azt mondtam hogy a fideszesek olyan jók lennének.

Szerintem a 35% jövedelem adót mindenki megérezné.

"Handa bandanak nincs ertelme /foleg/ itt, GYurcsanyt ano megvalasztottak" -A 2006-os választáson pártja az SZDSZ-szel közösen ismét többséget szerzett, így újból miniszterelnökké választották. A rendszerváltás óta ő volt az első, aki hivatalban lévő miniszterelnökként választást nyert.2006. szeptember 17-én nyilvánosságra került a május 26-án Balatonőszödön, az MSZP-frakció előtt elmondott beszéde, melyben nyíltan és trágár módon beszélt többek között politikai hazugságokról és a választók elől eltitkolt tényekről. A beszéd kiszivárogtatása állandósuló tüntetésekhez vezetett. (wikipédia)

Megjegyezném korábban sem voltak nagyobbak azok a nyugdíjak, a közmunka pedig jobb, mint a semmi.

A canadai esetet a diktatúrára reflektálva írtam.

Leírtam egy véleményt, nem gyalázkodtam, szerintem nem érdemeltem ki tőled ezt a hangnemet. Főleg azt nem hogy lefideszesezzél! Ha nem értesz egyet, kérlek próbálj meggyőzni érvekkel.
 
"a kígyok kígyóznak" - Gyurcsány Ferenc + Kényszeres rángások (lásd választási eredmény kihirdetése), a magyar baloldal feletti hatalom megszerzése.
Cseréld le a szemüveged, mert valószínűleg gyurcsány képe van belegravírozva. 2021-et írunk. Te még mindig elmúlt 20 évezel.. Nem Gurcsány, és nem az Mszp vezeti az országot, arról nem is beszélve, hogy Gyurcsány már régen nem az MSZP elnöke. Vaknak kell lennie annak, hogy ne lássa az elmúlt 11 év alatt mi történt az országban. Nincs annyi időm hogy felsoroljam. A megszámlálhatatlan stadionok építése. Egészségügy, oktatás, tönkretétele, a bankok kiszolgálása, a keleti diktatúráknak való folyamatos kedvezmények, a Ceu elüldözése, a Fudan egyetem magyarok általi éptése magyar pénzből amit a kínai kölcsön, Budapest-Belgrád vasútvonal letitkosítva, Paks 2 letitkosítva, az önkormányzati lakások elvétele, az EU-s pénzek elherdálása-7-es cikkely, a demokrácia leépítése, bíróságok, alkotmánybíróságok, médiatanács tagjainak fideszes, vagy volt fideszes tagokkal való feltöltése. A média 90%-ának a felvásárlása kormányközeli strómanokkal. Gondolom neked ez mind rendben van. Az is rendben van hogy közel 30 ezer magyar honfitársam halt meg a pandémia alatt, és Orbán szerint a legjobban mi kezeltük Európában a válságot. Azzal harsogják tele a sajtót hogy Magyarország oltatta be a legtöbb embert. 5 millióról beszél, de csak 3 millió kapott két oltást, és megnyitotta az országot, mert jön az EB. És közben az a legnagyobb problémád, hogy Gyurcsány politizál, és el akar indulni a választáson? Vagy Te ez ellen is törvényt hoznál hogy a neked nem tetsző emberek ne indulhassanak?
 
"ezzel nem azt mondtam hogy a fideszesek olyan jók lennének." Ez azért nem semmi kritika egy velejéig romlott kormányról. Te honnan veszed a 35% jövedelemadót nem vagyok fideszes? Te lehet abba a kategóriába tartoztál, és ez bizonyítja miért rettegsz? Felhívnám a figyelmed, hogy igen annak idején 36% adót fizettek azok akiknek a jövedelme anno 1,5 később 1,9 millió felett volt és nem 35, hanem 36%. Forrás hogy megnézhesd!! https://nav.gov.hu/nav/archiv/szolgaltatasok/adokulcsok_jarulekmertekek/adotablak/sav.html#1999
Senki de senki nem akar meggyőzni semmiről. Az ilyen tipusú embert aki, még mindig azon "rugózik" hogy mi volt Gyurcsány ideje alatt, és nem látja mi van most nem látja a fától az erdőt. Bármi jobb mint ami most van. Én az EU-ban szeretném ha a gyerekeim éljenek, és nem keleti diktatúrák befolyása alatt. Orbán több nyilatkozatában is megemlítette, hogy nem hajlandó fejet hajtva bólogatni az Eu-nak, és lehet jobb "kint mint bent" Persze mindezt azután nyilatkozta több helyen, hogy ellenőrizni fogják az Eu-s pénzek felhasználását. Tehát Kamu mert gondolom nem véletlen a megnevezésed, mégegyszer senki nem akar meggőzni. Ezek érvek és bizonyítékok amik bár nem a teljesség igénye nélkül a sok letitkosítás miatt csak a jéghegy csúcsa. Maradj olyannak amilyen vagy szived jogod, de engedd hogy a sok kisember, akinek elege van ebből a kormányból hangját adja annak tudatában, hogy lehet elviszi a rendőrség kihallgatásra... mert ugye ilyen is volt nem egyszer.... Van két független politikus szives figyelmedbe ajánlom a Facebook-on az oldalukon számtalan esetben eredeti dokumentumokkal bizonyított korrupciós eseteket,Hadházy Ákos, és Széll Bernadett által.
 
Cseréld le a szemüveged, mert valószínűleg gyurcsány képe van belegravírozva. 2021-et írunk. Te még mindig elmúlt 20 évezel.. Nem Gurcsány, és nem az Mszp vezeti az országot, arról nem is beszélve, hogy Gyurcsány már régen nem az MSZP elnöke. Vaknak kell lennie annak, hogy ne lássa az elmúlt 11 év alatt mi történt az országban. Nincs annyi időm hogy felsoroljam. A megszámlálhatatlan stadionok építése. Egészségügy, oktatás, tönkretétele, a bankok kiszolgálása, a keleti diktatúráknak való folyamatos kedvezmények, a Ceu elüldözése, a Fudan egyetem magyarok általi éptése magyar pénzből amit a kínai kölcsön, Budapest-Belgrád vasútvonal letitkosítva, Paks 2 letitkosítva, az önkormányzati lakások elvétele, az EU-s pénzek elherdálása-7-es cikkely, a demokrácia leépítése, bíróságok, alkotmánybíróságok, médiatanács tagjainak fideszes, vagy volt fideszes tagokkal való feltöltése. A média 90%-ának a felvásárlása kormányközeli strómanokkal. Gondolom neked ez mind rendben van. Az is rendben van hogy közel 30 ezer magyar honfitársam halt meg a pandémia alatt, és Orbán szerint a legjobban mi kezeltük Európában a válságot. Azzal harsogják tele a sajtót hogy Magyarország oltatta be a legtöbb embert. 5 millióról beszél, de csak 3 millió kapott két oltást, és megnyitotta az országot, mert jön az EB. És közben az a legnagyobb problémád, hogy Gyurcsány politizál, és el akar indulni a választáson? Vagy Te ez ellen is törvényt hoznál hogy a neked nem tetsző emberek ne indulhassanak?
Szia. Ha figyelmesen elolvastad, amit írtam láthatnád, hogy tőlem politizálhat Gyurcsány, csak nem bízom benne, és az tény, hogy ő irányítja a mai magyar baloldalt. Egyébként, nem tudom, hogy te hány éves voltál mikor hatalmon volt, de én megtapasztaltam, hogy akkor sokkal rosszabb volt a helyzet, mint most. Sőt azt látom, hogy a legtöbb ismerősömnek jól megy az élete. És még mielőtt előjönnél ezzel NEM VAGYOK FIDESZES! Megjegyezném, hogy Gyurcsányt jórészt ugyanaz a slepp veszi körben mint az MSZP -ben.

Egyébként ha megfigyelted Magyarországon bevett eljárás, hogy a kormányon lévők mindig a saját embereiket helyezik pozícióba, így csinálták a baloldali kormányzatok is.

Az oltásokkal kapcsolatban, ha megfigyelted nyitnak a nyugat európai országok is, csak ott a legtöbb helyen csak a lakosság 60 év feletti rétege van beoltva.

Kérlek adj pontos adatokat a média 90% -nak felvásárlásáról. Korábbi hozzászólásaimkor adtam egy listát a bal és jobboldali médiumokról, nekem nem tűnik úgy mintha 90% -os túlsúly lenne.
 
Utoljára módosítva:

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Demeterné Nagy Erika wrote on sziporka78's profile.
Köszönöm az újabb fordítást, izgatottan várom hogy mi lesz a következő :)
Szeretetleckék
Tánc Vers
Táncol a szívem!
Táncra Kért Isten!
Táncol a szívem a napsütésben!
Táncol a jóság, minden szívben!
Vedd észre a táncot ezer nevetésben!

Kertész Kata Keke
Szeretetleckék
Mit táplál a reakciód?
A szeretetet?
Kertész Kata Keke
Szeretetleckék
Szíved Bölcsője.
A magasabb szintű tudatosságban, érzékelni kezded az érzelmi biztonságodat. Az emberi éned, még meging, ha kellemetlen helyzetek adódnak, de nagyon gyorsan visszatérsz, szíved bölcsőjébe.
A megéledő belső szereteted akkor is tovább süt, mint nap, ha az elmédet, néha felhők borítják!
Kertész Kata Keke
Szeretetleckék
Szíved Bölcsője.
A magasabb szintű tudatosságban, érzékelni kezded az érzelmi biztonságodat. Az emberi éned, még meging, ha kellemetlen helyzetek adódnak, de nagyon gyorsan visszatérsz, szíved bölcsőjébe.
A megéledő belső szereteted akkor is tovább süt, mint nap, ha az elmédet, néha felhők borítják!
Kertész Kata Keke

Statisztikák

Témák
36,806
Üzenet
4,477,558
Tagok
594,893
Legújabb tagunk
Ilda Cooper
Oldal tetejére