Tudomány - Fizika - Csillagászat

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Obádovics J. Gyula · Szarka Zoltán

Felsőbb matematika​

1631533766582.png
Főleg egyetemistáknak ajánlott, de bárki által használható könyv, amely 9 fejezetben ismerteti az alkalmazások szempontjából leglényegesebb anyagrészeket. Minden új fogalmat definiál. Tartalmazza a felsőbb matematikával kapcsolatos összes képletet, melyek megértését bőséges ábraanyag, kidolgozott példák és gyakorló feladatok segítik.
 

Csatolások

 • obadovics-j-gyula-felsbb-matematika.pdf
  17.8 MB · Olvasás: 214

daisy1m

Állandó Tag
Állandó Tag
Hargittai István könyveit keresem: Teller, Teller Ede tragédiája, Életeink, Budapest séták a tudomány körül, Képes szimmetria. Jobb lenne magyarul, de angolul is örülnék bármelyiknek. Előre is köszönöm, ha felteszitek!
 

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Richard P. Feynman

QED​

A megszilárdult fény
1651647630490.png
Richard Feynman a fizika világának legendás alakja, aki mit sem törődve az elismertséggel, a világot egy egészen sajátos nézőpontból szemlélve ér el újabb és újabb eredményeket a természet megértésében, melyeket aztán üdítően elegáns módon képes aztán másokkal megosztani. Feynmanról régóta köztudott, hogy milyen fantasztikus előadó. Azon túl, hogy Feynman igyekszik eleget tenni a számtalan neves társaság és szervezet meghívásának, egyetemi szobájában afféle helyi kis fizikus klubot működtet a hallgatók számára. E könyv igen kockázatos vállalkozás. Megpróbálja becsületesen elmagyarázni a kvantumelektrodinamika elméletét, mely napjaink fizikájának egyik legbonyolultabb területe.
 

Csatolások

 • feynman_richard_p.__qed.epub
  832.1 KB · Olvasás: 176
Obádovics J. Gyula · Szarka Zoltán

Felsőbb matematika​

Csatolás megtekintése 1815858
Főleg egyetemistáknak ajánlott, de bárki által használható könyv, amely 9 fejezetben ismerteti az alkalmazások szempontjából leglényegesebb anyagrészeket. Minden új fogalmat definiál. Tartalmazza a felsőbb matematikával kapcsolatos összes képletet, melyek megértését bőséges ábraanyag, kidolgozott példák és gyakorló feladatok segítik.
Nagyon kedvelem Obádovics könyveit, bár igazán nekem a klasszikus Matematika könyvére lenne szükségem (21. kiadás, 2019) .... Ezt nem tudná valaki feltölteni, mert az interneten sehol nem találom illetve egy régebbi kiadás volt meg nekem (13. kiadás, 1994), csak sajnos egy lomtalanítás alkalmával kiselejteztem, illetve állandóan csak ezt a kiadást dobja ki a net, ha rákeresek, újabb kiadás nincs a neten ..... Pedig nekem kifejezetten erre a kiadásra (21. kiadás, 2019 !!!!) lenne nagy szükségem ....
 

B_Tibor

Állandó Tag
Állandó Tag
J.IPerelman: Matematikai történetek és rejtvények
Gondolat kiadó 1979
Ja. I. Perelman ebben a könyvében különféle matematikai fejtörőket gyűjtött csokorba és közülük sokat matematikai mesék köntösébe öltöztetett. Megoldásukhoz elegendőek az elemi számtani és legalapvetőbb mértani ismeretek. Néhány feladatnál van csupán szükség egyszerű egyenletek felállítására és megoldására. A könyvet érdeklődő általános iskolásoknak és felnőtteknek is ajánljuk.
 

Csatolások

 • J.I. Perelman - Matematikai történetek és rejtvények.pdf
  12.2 MB · Olvasás: 121

B_Tibor

Állandó Tag
Állandó Tag
Isaac Asimov: A biológia rövid története
1972 Gondolat kiadó
A biológia az élő szervezet tanulmányozása. Amint az emberi elme odáig fejlődött, hogy meg tudta saját magát különböztetni a mozdulatlan és érzéketlen földtől, amelyen áll, elkezdődött a biológia. Hosszú ideig azonban még nem volt tudomány. Az emberek csak arra szorítkoztak, hogy megpróbálják magukat és más betegeket gyógyítani, a fájdalmat enyhíteni, az egészséget helyreállítani, a halált távol tartani. Kezdetben ez mágikus szertartásokkal történt: az ember igyekezett elnyerni az istenek vagy démonok kegyeit, hogy rávegye őket a betegség lefolyásának kedvező befolyásolására.

˝Asimov tömören nyomon követi az élettel foglalkozó tudományok izgalmas kialakulását, kezdve az ókori görögöktől Darwin munkásságán keresztül egészen a genetikában napjainkig hatalmas eredményeket elérő molekuláris biológia robbanásszerű fejlődéséig. A könyv, amelyet Isaac Asimov a Bostoni Egyetem biokémia professzora és számos tudománytörténeti munka szerzője írt, eleven bevezető a biológia történetébe és fogalmaiba.˝
 

Csatolások

 • Isaac Asimov_A biológia rövid története.pdf
  3.7 MB · Olvasás: 115

B_Tibor

Állandó Tag
Állandó Tag
Donald E. Knuth: Számok valóson innen és túl
1987 Gondolat kiadó
„Kezdetben puszta vala minden, és J. H. W. Conway elkezde számokat teremteni. Mondá Conway: Legyen két szabály, amely létrehozza az összes számokat, kicsiket és nagyokat egyaránt, s az első szabály ez legyen: Minden egyes szám feleljen meg előzőleg megteremtett számok két halmazának olyképpen, hogy a bal felőli halmaz egyetlen eleme se legyen nagyobb vagy egyenlő, mint a jobb felőli halmaz tetszőleges eleme. És a második szabály ez legyen: Valamely szám akkor és csak akkor neveztessék kisebb vagy egyenlőnek valamely másik számnál, ha az első szám bal felőli halmazának egyetlen eleme sem nagyobb vagy egyenlő a második számnál, és a második szám jobb felőli halmazának egyetlen eleme sem kisebb vagy egyenlő az első számnál. És megvizsgálá Conway a két szabályt, amit alkotott vala, és ímé igen jók valának.”
Ezeket a, ha nem is mózesi, de conwayi alapigazságokat vésette kőtáblába Donald Knuth írói képzelete – fontosságukat kiemelendő – , hogy belőlük mint axiómákból kiindulva hőseivel kihámoztassa a számok és rendszámok egységes, ám mégis egyszerű elméletét. Alice és Bill – a két szereplő – maguk járják végig a felfedezés útjait és tévútjait, élik meg sikereit és buktatóit.
 

Csatolások

 • Donald E. Knuth - Számok valóson innen és túl.pdf
  3.6 MB · Olvasás: 113

B_Tibor

Állandó Tag
Állandó Tag
Manfred Eigen - Ruthild Winkler: A játék
Gondolat kiadó 1981
Természeti törvények irányítják a véletlent
Ez a könyv tudományosan bebizonyítja többek között azt is, hogy a világegyetem folyamatosan tágul, ami a későbbiek során bizonyossá tette, hogy csak „folyamatos teremtés létezik”.
425 oldal, Kossuth Nyomda
 

Csatolások

 • Eigen - Winkler_A játék.epub
  3.1 MB · Olvasás: 145

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
David Quammen

A kétkedő Darwin​

Az evolúcióelmélet eredete
1661369459419.png
CHARLES DARWIN, a visszahúzódó biológus elképesztő felfedezése a természetes kiválasztódás, amely az evolúció fő hajtóereje alapjaiban változtatta meg a tudományt és az emberek világképét.

Mintegy két évtized telt el elmélete kidolgozása és publikálása között, annak üzenete ugyanis még alkotóját is megrémisztette. Darwin, a végletekig óvatos angol úriember gondolatai nemcsak tudományos szempontból voltak radikálisak, hanem a korabeli törvények szerint istenkáromlás címén büntethetőnek is számítottak.

David Quammen a tudós jegyzetfüzetein, levelezésén és naplóin keresztül meghitten rajzolja meg Darwin portréját, és közérthetően foglalja össze munkásságát.
 

Csatolások

 • quammen_david__a_ketkedo_darwin.epub
  963.3 KB · Olvasás: 89

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Kit Yates

Ne hidd el az igazságot!​

Miért (szinte) minden matematika?
1662460495376.png
Nem saját munka, köszönet a készítőnek
Kit Yates neves matematikus és biológus – egyike a biomatematika nevű tudományág azon kevés számú kutatójának, aki sikeresen képes népszerűsíteni szakterületét.

Gondolkodásra serkentő könyvében Yates sorsfordító események igaz történetét meséli el, amelyekben a matematika helyes vagy helytelen alkalmazása kulcsszerepet játszott: betegek rokkantak meg hibás gének miatt és vállalkozók mentek csődbe helytelen algoritmusok eredményeképp; ártatlanok estek áldozatul bírói tévedéseknek és mit sem sejtő felhasználók szenvedték meg a számítógépes hibákat.

Vegyük észre: körülvesz minket a matematika, használjuk hát okosan, hangsúlyozza Yates, aki szerint a matek jelenti a legnagyobb reménységünket arra is, hogy egyszer majd megfejtjük a világegyetem rejtélyeit és az emberi faj titkait.

A terjedőben levő oltásellenes mozgalom veszélyeinek ismertetésétől a világjárványok elleni küzdelemig a matematika képezi az alapját azoknak a döntő jelentőségű, életmentő beavatkozásoknak, amelyek lehetővé teszik, hogy a betegségeket eltöröljük a Föld színéről.

Kit Yates a Bath-i Egyetem biomatematikusa; matematikai összefüggéseket kutat a világ legkülönfélébb megnyilvánulásai mögött. Tudományos értekezésekben foglalja össze egyes jelenségek ismétlődő mintázatát embriók kórtanától a tojáshéj mintáján át a pusztító sáskajárásokig – a matematika szigorú törvényei alapján.​
 

Csatolások

 • yates_kit__ne_hidd_el_az_igazsagot!.rar
  3 MB · Olvasás: 93
Utoljára módosítva:

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Stellan Ottosson

Darwin​

Az óvatos forradalmár
1662878270855.png
Megjelenés, 2019
Nem saját munka, köszönet a készítőnek
Charles Darwin olyan elmélettel állt elő, amely a kereszténység több tanítását is megkérdőjelezte: munkássága kapcsán zajlott le az egyik utolsó nagy harc a tudomány és a keresztény egyházak között. Darwin forradalmasította az emberi faj eredetével kapcsolatos nézeteket, provokálta a korát, sőt még ma is provokálóan hathat. Stellan Ottosson páratlan életrajzából a gondolkodó és taktikus Darwint ismerhetjük meg, egy elbűvölő és humoros tudóst, aki meg volt győződve arról, hogy az általa evolúciónak nevezett elmélet tézisei kiállják az idő próbáját. Amíg hívei küzdöttek a barikádokon, ő maga békés családi életet élt downe-i otthonában, de több száz személlyel levelezett – a szerző a fennmaradt gazdag levélanyagban igyekezett megtalálni a korszakalkotó művek mögött álló embert. Gyakran mondják, hogy Darwin a vallás tekintetében „útkereső” volt, és hogy távol álltak tőle a szociáldarwinizmus vagy az eugenika gondolatai. A könyvből kirajzolódik, hogy a nagy tudósról bennünk élő kép sok tekintetben nem eléggé árnyalt, vagy egyenesen hamis, sőt hamisított. Ottosson könyvének témája nem Darwin, a tudós, hanem Darwin, az ember, aki megingathatatlan ateistaként halt meg, de pénzzel támogatta Downe lelkészének szociális kezdeményezéseit. Aki rokonszenvezett az emberi faj megnemesítésére való törekvésekkel, emellett úgy vélte, hogy a nők születésüknél fogva gyengébb szellemi képességekkel rendelkeznek, mint a férfiak. És aki harcosan kiállt az állatkínzás vagy a rabszolgaság ellen, de nem látott problémát a dél-amerikai indiánok elleni irtóhadjáratokban.
 

Csatolások

 • ottosson_stellan__darwin.epub
  4.5 MB · Olvasás: 83

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Stefan Buijsman

Eszpresszó Arkhimédésszel​

Matematika a mindennapokban, egyszerűen, érthetően
1663949759339.png
Megjelenés 2020
A matematikát viszonylag kevesen szeretik. A középiskola végeztével a legtöbben egy megkönnyebbült sóhaj kíséretében hajítják a sarokba a matekkönyvet, hogy még csak gondolni se kelljen többé rá. A matematika azonban nem mond le rólunk, és úgy szövi át a mindennapjainkat, hogy észre sem vesszük. A közlekedési lámpák, a kávéfőző gép, a Google keresőmotorja, vagy épp a Netflix személyre szabott ajánlatai mind azon a matekon alapulnak, amit még az iskolában tanultunk.

Az Eszpresszó Arkhimédésszel azoknak szól, akiket a matematika mindig is rettegéssel töltött el, és akik a matematikát valamiféle misztikus, kizárólag a beavatottak számára érthető tudománynak gondolták. Stefan Buijsman, a szemtelenül fiatal holland matematikus tömören és üdítően olvasmányos formában mesél könyvében a matematika elképesztő és szórakoztató világáról. Kiderül, miként vált a matek az évezredek során ijesztően absztrakt tudománnyá, és hogy ennek ellenére miért nem kéne tőle tartanunk, hiszen a segítségével a világot és a mindennapjainkat is jobban megérthetjük.

„…sokaknak ma is ugyanaz jut eszébe a matematikáról, mint középiskolában. Egy tábla, sűrűn teleírva képletekkel. Elég egy pillantást vetni rájuk, és máris zúgni kezd az ember feje, ráadásul soha nem látjuk őket viszont az életben. Nem csoda, hogy sokan azt gondolják, a matek érthetetlen és haszontalan tudomány. Pedig épp az ellenkezője igaz: a matematika fontos szerepet tölt be a modern társadalmakban, ráadásul nem is olyan nehéz megérteni. Csak nem szabad megtorpanni a képleteknél, látni kell mögöttük a világot is. A Google példája rávilágít, mekkora hatással van a matematika a mindennapi életünkre, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Az információk között válogató digitális szolgáltatások, mint a Google, a Facebook vagy a Twitter, könnyedén megerősíthetnek bennünket meglévő nézeteinkben. De példaként hozhatjuk az álhíreket is, amelyekkel nem véletlenül nehéz felvenni a harcot. Az előbbi jelenségekre részben az említett szolgáltatások működésmódja ad magyarázatot. Helyükön kezelni e jelenségeket csak akkor leszünk képesek, ha megértjük, miért éppen bizonyos internetes szolgáltatások erősítenek meg minket a gondolkodásmódunkban, és miért olyan nehéz változtatni ezeken.”

Stefan Buijsman (1995) mindössze tizennyolc éves volt, amikor filozófiából diplomázott a Leideni Egyetemen. Ezután Svédországba utazott, hogy doktori disszertációján dolgozzon, s tizennyolc hónappal később meg is szerezte a doktori fokozatot. Jelenleg posztdoktori kutatás keretében matematikafilozófiával foglalkozik.
 

Csatolások

 • buijsman_stefan__eszpresszo_arkhimedesszel.epub
  2.7 MB · Olvasás: 112

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Edward Frenkel

Csók és matek​

1664179702704.png
A Csók és matekban a matematika nagy felfedezéseinek története egy kalandos sorsú fiatalember – a szerző – élettörténetével fonódik egybe.
Edward Frenkel a matematika megismertetésének elkötelezett híve. Az a véleménye, hogy matematikai tudás hiányában egyre kevésbé érthetjük a világot, és ez a tény eleve korlátozza a szabadságunkat. A közelmúlt gazdasági-pénzügyi válságainak okait is arra vezeti vissza, hogy a közgazdászok alkalmazták ugyan, de nem értették a matematikai módszereket. Mindezen problémák a matematikaoktatásban gyökereznek, mivel annak módszertana oly felszínes és sekélyes, mintha csak Picasso művei helyett festett kerítéseket nézegetnénk. A könyv címét az az óhaj ihlette, hogy betemesse azt a szakadékot, mely az emberek matematikához, illetve szerelemhez fűződő viszonya között tátong.
Frenkel tehetsége ugyan már középiskolás korában is ismert volt, a 80-as évek antiszemita Szovjetuniójának elitegyetemére mégsem jutott be. Így a gorbacsovi fordulatot követően szinte elsőként emigrált az Egyesült Államokba, ahol gyakorlatilag azonnal katedrát kapott a Harvardon. Matematikusként az ún. Langlands-programon dolgozva tett szert nemzetközi elismerésre. A Csók és matek 2015-ben megkapta az Amerikai Matematikai Társulat Euler-könyvdíját.
 

Csatolások

 • frenkel_edward__csok_es_matek.epub
  3.3 MB · Olvasás: 87

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag

A gravitáció​

Bálló, Attila
1667302331441.jpeg
Nem saját munka, köszönet a készítőnek
A négy alapvető erő közül ez az, amellyel mindennapos életünk, ténykedéseink során állandó jelleggel találkozunk. Barát, és ellenség is egyben, könyörtelen, és elkerülhetetlen mindennek, ami anyag. Csupán ideig-óráig lehet kiiktatni hatását, és ehhez is ellenerőre, energiára van szükség. Minden csillag életének aktív korszakában a gravitációval vív ádáz csatát, és amíg van mit „eltüzelnie”, addig nyerésre áll. Amint elfogy a tüzelőanyag, a gravitáció kegyetlenül benyújtja a számlát. Nem fárad, nem lankad, nem múlik el. Amíg anyag van, gravitáció is van – lesz.
 

Csatolások

 • ballo_attila__a_gravitacio.epub
  1.6 MB · Olvasás: 78

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag

Húrok – az M elmélet​

Bálló, Attila
1667303081397.jpeg
Nem saját munka, köszönet a készítőnek
A húrelmélet és az M-elmélet két egymásra épülő részecskefizikai modell, mely a részecskéket nem pontszerű, hanem kiterjedt objektumokként kezeli (húrok, membránok). A húrelméletnek a szuperszimmetriát is tartalmazó változatát gyakran szuperhúrelméletnek nevezik.
 

Csatolások

 • ballo_attila__hurok_-_az_m_elmelet.epub
  1.3 MB · Olvasás: 80

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag

A tér​

Bálló, Attila
1667502707159.jpeg
Nem saját munka, köszönet a készítőnek
A tér, melyben minden az Univerzumunkban létező dolog (anyag, energia) létrejött, nem tudni „hol” jött létre, mert akkor nem volt sem hol, sem mikor. Csak éppen az elménk nem tudja ezt felfogni. Mert minden van „valahol”. Én úgy próbálom meg elképzelni az Univerzum születését, mintha egy buborékot, ami egy tömörebb valamiben keletkezett. Avagy, ahogy azt régóta sejtem, valóban egy fekete lyuk belsejében élünk…
 

Csatolások

 • ballo_attila__a_ter.epub
  1.2 MB · Olvasás: 58

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag

Az anyag​

Bálló, Attila
1667502877924.jpeg
Nem saját munka, köszönet a készítőnek
A tömeg az, amit atomok alkotnak, és ami miatt súly is létezik. Ezt a kettőt pedig a legtöbb ember összekeveri! A tömeg tehát az atomok, molekulák összessége, ami minket is alkot. Ez, mindegy merre járjunk az univerzumban, állandó.
 

Csatolások

 • ballo_attila__az_anyag.epub
  2.4 MB · Olvasás: 58

Liziszabo

Új tag
Carlo Rovelli
A valóság nem olyan, amilyennek látjuk
covers_572201.jpg

A Hét rövid fizikalecke szerzőjétől
Az idő, a tér, az anyag is minden jel szerint elemi kvantumesemények nyüzsgő sokasága. A kvantumgravitációs kutatások a valóságnak ezt a mélyszövetét igyekeznek feltárni; tudásunk itt megint kétségessé válik.
Carlo Rovelli, ennek a kalandnak az egyik legfőbb szereplője egyszerűen és megnyerően kalauzolja el az olvasót e kutatás lényegéig. Elmondja, hogyan változott meg a világról alkotott képünk az ókortól a legújabb felfedezésekig – annak felismeréséig, hogy a fekete lyukak párolognak, hogy lehetett ősrobbanás előtti univerzum, hogy a tér szemcsés szerkezetű, hogy az információnak is lehet szerepe a fizikában, hogy az idő nem játszik szerepet a részecskefizikában.
A szerző a világ fizikai látásmódjának széles freskóját vázolja fel, tisztázza az általános relativitáselmélet és a kvantummechanika tartalmát, felvisz bennünket a mai tudás hajójának fedélzetére, eredeti módon és jól érthetően ismertet meg bennünket a ma még nyitott legfontosabb kérdésekkel. S ami talán a legfontosabb: átadja az olvasónak a kutatás adta varázslatos érzést, a kutatást ösztökélő szenvedélyt és a tudomány által a szemünk elé tárt új távlatok szépségeit.
Carlo Rovelli (1956) olasz elméleti fizikus. Hazáján kívül az Egyesült Államokban is dolgozott, ma Franciaországban él. Kutatói munkássága mellett küldetésének tekinti a tudomány népszerűsítését. Közérthető, szellemes stílusát gyakran hasonlítják Richard P. Feynmanéhoz. A Hét rövid fizikalecke az utóbbi évek egyik legnagyobb olasz könyvsikere volt, több mint negyven nyelvre lefordították.
Sajnos neken nem sikerul kinyitnom. Azt irja hogy hibas fajl.
 
Oldal tetejére