Történelemmel kapcsolatos könyvek I.

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Steven Runciman - A szicíliai vecsernye

1682014016640.png


A vecsernyére hívó harangok, a szicíliai emberek „Halál a franciákra!” felkiáltással lemészárolták Anjou-királyuk helyőrségét és tisztviselőit. Sir Steven Runciman, a csaknem százesztendős szerző, számos regényes történelmi könyv írója, úgy tekint az eseményre, mint amelynek döntő szerepe volt az egész Földközi-tenger medencéje országainak életében. A könyv kitűnő útikalauzként szolgál Dante Isteni Színjátékának történeti hátteréhez is, és számunkra különösen érdekes, hogy többször foglalkozik Magyarországgal, s bemutatja a XIV. században magyar trónra került Anjou-ház eredetét is.

1999
 

Csatolások

 • Runciman Steven - A sziciliai vecsernye.pdf
  1.4 MB · Olvasás: 112

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Kurt Rieder - Páncélosok akcióban!

1682222638441.png


1917 novemberében járunk. Immáron két és fél éve dühöng a világháború. Ez a háború nem hasonlított a korábbi fegyveres konfliktusokra: merev frontvonalak mögül néztek farkasszemet a szembenálló felek, kik alig minimális stratégiai előnyökért is döbbenetes áldozatokkal fizettek. A csatamezőt szögesdrótból vont akadályok, aknazárak, műszaki akadályok, nap-nap után szaporodó lövészárkok szabdalták fel, amelyek ellehetetlenítették a gyalogság és a lovasság hatékony alkalmazását. A támadásra parancsolt rohamcsapatokat áthatolhatatlan géppuskatűz állította meg, a lovasság mint fegyvernem nemkülönben értékét vesztette a jól kiépített védelmi vonalakkal szemben: megesett, hogy néhány kilométernyi sártenger elhódítása is százezer katona életébe került. Ezt a háborút hagyományos fegyverekkel megnyerni nem lehetett: új, a kézifegyverek tüzével szemben ellenálló, az árkok és a műszaki akadályok leküzdésére képes, nagy tűzerővel bíró haditechnikai eszközökre volt szükség. Egy olyan fegyverre, amely képes stratégiai előnyökhöz juttatni birtokosait, és amely képes eldönteni az évek óta húzódó, elképesztő véráldozatokkal járó, kilátástalanná vált harcok menetét.
2004
 

Csatolások

 • Kurt Rieder - Páncélosok akcióban! (1).pdf
  19.8 MB · Olvasás: 108

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Kurt Rieder - Afrika Korps

1682224216423.png

Az észak-afrikai harcokban számos kivételes parancsnok bizonyíthatta hozzáértését, ám kétségtelen, hogy a sivatagi csatározás legkiválóbb hadvezére a DAK élén álló Erwin Rommel volt. A tábornagy alakja óriásként magasodott a front fölé, ellenfelei olyannyira rettegték őt, hogy különleges kommandót küldtek elveszejtésére. Erwin Rommel sajátos modora és eredeti harcászati elképzelései okán meglehetősen népszerűtlen volt az OKW berkein belül, ám a tengelyhatalmi csapatok katonái páratlan tisztelettel övezték személyét. Rommel taktikai zsenialitása, tiszti kvalitásai, illetve emberi nagysága okán vált legendává: a remek hadvezér páratlan hatékonysággal vezette csapatait, rettenetes áron mért, tankönyvbe illő leckéket adott az ellenség számára a modern hadviselés fortélyait és a harckocsik alkalmazását illetően, mindemellett lovagiasságból is példát mutatott.
2004
 

Csatolások

 • Kurt Rieder - Afrika ​Korps.pdf
  3.6 MB · Olvasás: 111

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Kurt Rieder - A III. Birodalom hóhérai

1682224456168.png


Adolf Hitler sohasem építhette volna fel a Harmadik birodalmat, a náci rezsim pedig sohasem működhetett volna olyan elrettentő hatékonysággal a végtelenül lojális, fanatizmusig elhivatott szolgálók intenzív támogatása nélkül: a náci terrorgépezet létrehozásához és működtetéséhez elkötelezett politikai vezetők és katonatisztek, sajtómunkások és közhivatalnokok, orvosok és bírók, különleges szakértők és titkosügynökök szükségeltettek. A hatalom megszerzése és az ellenzéki erők megsemmisítése, a papírra vetett fajpolitikai törekvések gyakorlati megvalósítása és a koncentrációs táborok felépítése, a második világháború kirobbantása és a Végső megoldás végrehajtása nem történhetett volna meg, ha Adolf Hitler mögött nem állnak olyan tervezők és végrehajtók, akik megingathatatlan hűséggel teljesítik a Führer akaratát – ők voltak a náci rezsim szilárd pillérei.
2004
 

Csatolások

 • Kurt Rieder - A ​III. Birodalom hóhérai.pdf
  3.7 MB · Olvasás: 118

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Pogátsa Zoltán - A globális elit

1682650860398.png


Kikből áll korunk globális elitje? Miből szerezték vagyonukat, és milyen úton? Hol élnek és hogyan? Ahhoz a nemzethez kötődnek, amelynek tagjaként meggazdagodtak, vagy igazi kozmopoliták? Üzletelnek és házasodnak-e országhatárokon át? Hogyan ejtik foglyul az államokat? Hogyan rejtik adóparadicsomokba a pénzüket? Őszinte-e a jótékonykodásuk?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Pogátsa Zoltán közgazdász-társadalomkutató könyve.

2022. október 17.
 

Csatolások

 • globális elit, A - Pogátsa Zoltán.epub
  2 MB · Olvasás: 166

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Csurka Endre - A globalizmus gyomrában
Avagy lenyelt minket az EU

1682653803237.png

Ennek a tanulmánynak a megírására az késztetett, hogy több helyen is olvasható volt egy rövidke cikk, mely szerint hazánk a globalizáció élvonalába tartozik. A nemzetek rangsorában a 17. helyre soroltak bennünket. A magyarázatban szerepel, hogy nagy a külföldi tőke jelenléte, hogy nyitott a gazdaság, hogy export vezérelte gazdaságpolitikánk van. Megállapítják továbbá, hogy országunk agresszíven globalizálódik. Az természetesen nem mindegy, hogy az ország globalizálódik-e agresszíven, vagy az országot globalizálják így. Vizsgálódásomat az irodalom számomra hozzáférhető részének áttekintésével kezdtem, ennek eredményét a tanulmány végén található jegyzék dokumentálja. Az anyagokat olvasva rá kellett ébrednem, hogy a felsoroltak egyike sem ad teljes körű választ arra, mi is a globalizáció. Ebben a munkában megkísérlem ezt a hiányt a lehetőségeimhez és korlátaimhoz képest pótolni. (Csurka Endre)
2006

 

Csatolások

 • Csurka Endre - A globalizmus gyomrában.epub
  190.1 KB · Olvasás: 94

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Földi Pál - Napóleon Moszkva alatt, Hitler Moszkva alatt
A történelem nagy csatái

1682956832534.png 1682956819378.png

Két ellenséges hatalom is eljutott Moszkva alá, Oroszország szívébe 150 éven belül: Napóleon francia csapatai és Hitler kiválóan képzett, nehézpáncélos hadai. Elfoglalni, ill. megtartani a várost egyiküknek sem sikerült. Mi volt bukásuk oka? Milyen hibákat követett el Napóleon és Hitler? Mindezt megtudhatjuk Föld Pál könyvéből. A kiadvány nem szokványos formában, hanem hátlapjával egybekötve tartalmazza a két egymástól független leírást.
2008
 

Csatolások

 • Földi Pál - Napóleon Moszkva alatt - A történelem nagy csatái.pdf
  382.6 KB · Olvasás: 97
 • Földi Pál - Hitler Moszkva alatt - A történelem nagy csatái.pdf
  384.3 KB · Olvasás: 98

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Szántó György Tibor - Anglia története

1682995962201.png


A kötet, amelynek immár 6. kiadása jelent meg, röviden és szemléletesen mutatja be egy méretében kicsiny, teljesítményében hatalmas ország hosszú és különös históriáját. Mint minden nép, az angolok is bűnnel, hibával, tévedéssel, szenvedéssel és dicsőséges küzdelemmel teli múltat tudnak maguk mögött. De a békés építőmunka, mindenekelőtt pedig a korán körvonalazódó jogrend, a demokratikus, gyakorlatias intézményrendszer, a szilárd alapokon nyugvó társadalmi szabadságok, a türelem és párbeszéd képessége is a britek történelmi eredménye. Angliában a rend és a szabadság régóta megférnek egy gyékényen, ha meredek ösvény vezetett is idáig. Stonehenge, rómaiak, normannok, Magna Charta, rózsák harca, a Nagy Armada, „Dicsőséges Forradalom”, Trafalgar – csupán mérföldkövek azon az úton, amelyen Hódító Vilmos, Thomas Secket, VIII. Henrik, Cromwell, Nelson, Gladstone, Viktória, Churchill és Fleming, John Lennon, Shakespeare és Henry Moore, Swift, Defoe, Dickens és társaik jártak. Hintón vagy gyalog, lovon vagy hajón, gőzmozdonyon vagy repülőn – esetleg Rolls Royce-on. Azon a nyelven beszéltek, amelyet ma már a világ egyik fele használ, a másik fele most tanulta.E könyv révén velük tarthatunk mi is.
1986
 

Csatolások

 • Szanto Gyorgy Tibor Anglia tortenete.pdf
  14.6 MB · Olvasás: 193

bumbayo

Állandó Tag
Állandó Tag
Maurice Croiset
A görög kultúra

c0yMAJH.png
A szerző, a Sorbonne volt professzora, nem tudós kollégáit akarta könyvével elkápráztatni, hanem egy kisebb könyvtárra való ismeretanyagot szórakoztatóan elbeszélni az érdeklődő olvasónak. Az akháj bevándorlástól a római hódításig foglalja össze a görög szobrok és vázaképek életteli elevenségével ezt a csodálatos történetet, amely mindmáig kultúránk rendíthetetlen alapja. Az akhájok legnagyobb tette a királyság mint társadalmi szervezet és a mükénei művészet létrehozása. Utánuk jöttek a dórok, akik nemcsak hódítottak, de gyarmatosítottak is, Szicíliától az ázsiai partvidékig, az Égei-tenger szigetvilágáig. Athén és Spárta összeegyeztethetetlen államszervezete, kultúrája harcából Athén kerül ki győztesen, Platón és Szophoklész, Periklész és Pheidiász városa; azután a hellénisztikus királyságok utat nyitnak a keleti vallási kultuszoknak, a görög mitológiában rég jelenlevő folyamközi kultúrák egyre erőteljesebb hatásának. Croiset idilleket és világot formázó konfliktusokat, erkölcsileg és szellemileg rendkívüli személyiségeket ábrázol; hőskölteménybe illő vállalkozásokból és aljas rémtettekből szövi ezt a lenyűgöző, minden lényeges epizódra és szereplőre figyelmező elbeszélést. Műve igazi történetírói munka, amelyből oly kevés van már.
 

Csatolások

 • Maurice Croiset - A görög kultúra.epub
  328.7 KB · Olvasás: 122

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Gecse Géza - Orosz nagyhatalmi politika 1905–2021

1683196057326.png


„Olyan apparátus a miénk, amely voltaképpen még teljesen idegen a számunkra. Olyan polgári és cári keverék, amelyet öt esztendő alatt semmiképp sem gyúrhattunk át, hiszen más országoktól nem kaptunk segítséget, ezenkívül a katonai tennivalók meg az éhínség elleni küzdelem álltak előtérben. Ilyen körülmények között nagyon is természetes, hogy a Szovjetunió Alkotmányába bekerülő -A szövetségből való kilépés szabadsága- paragrafus, amellyel igazoljuk magunkat, csupán írott malaszt marad. Nem tudja megvédeni a más nemzetiségű oroszországi lakosságot a tősgyökeres orosz, a soviniszta nagyorosz – lényegében erőszakos gazember – támadásától, mint amilyen a tipikus orosz bürokrata. Egészen biztos, hogy a szovjet meg a szovjet érzelmű munkások, akiknek a százalékaránya igen csekély, úgy fognak belefulladni a nagyorosz soviniszta szemétnek ebbe a tengerébe, mint légy a tejbe” (Lenin, 1922)

2022. június 24.
 

Csatolások

 • Gecse Géza - Orosz nagyhatalmi politika 1905-2021.rar
  2.3 MB · Olvasás: 133

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
E.S. Fischer - A magyar forradalom titkos története

1683259741421.png


Valószínűleg mindenki hallott már az 1956-os magyar forradalomról (egy eddigi ellenforradalom…) a pesti srácokról, a Corvin közi harcokról, a Széna téri csatáról és az azt követő szovjet megszállásról. De vajon ismerjük-e a forradalom kulisszatitkait, a titkos, máig hivatalosan fel nem fedett eseményeket? A szerző meggyőződése, hogy az ördög megint a részletekben bújik meg, és ez alkalommal, alighanem igaza is van…
"Nagy érdeklődéssel olvastam Szatmári Jenő István könyvét. Számtalan kérdőjelet tesz 1956-os forradalmunk még ma sem ismert eseményei mögé. Ezeknek kezük-lábuk van. Gondolkodásra késztetnek, továbbkutatásra. Van, amit azonnal elvethetünk, van, ahol tovább kell kutatnunk, mert a szerző jó szimattal „aranyrögre” talált. Ajánlom mindenkinek neuralgikus pontjait. És akar, illetve tud elgondolkodni rajtuk.
1996

 

Csatolások

 • fischer_a_magyar_forradalom_titkos_tortenete.pdf
  939.7 KB · Olvasás: 122

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Jacques de Bonis, Aczél György - Egy elmaradt vita helyett

1683779971550.png


„Amikor a jelenről beszél, gondokat sorol, de amint a jövő kerül szóba, mintha rózsaszínben látná a világot.”
„Tévedés, vörösben látom. Az élet rózsaszínben vagy unalom, vagy illúzió lenne. A jövő konkrét, valóságos feladatokat jelent, amelyekért meg kell dolgozni.”

1976
 

Csatolások

 • Jacques de Bonis, Aczél György - Egy elmaradt vita helyett.pdf
  411 KB · Olvasás: 60

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Gyarmati György, Palasik Mária - Trójai faló a Belügyminisztériumban
Az ÁVH szervezete és vezérkara 1953-1956


1684224201651.png

Kötetünk az 1953 júliusában átalakítani kezdett Belügyminisztérium szervezeti és személyi változásait térképezi fel 1956 októberéig, a forradalom kezdetéig. Nyomon követjük, hogy milyen következményekkel járt az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) visszaterelése a Belügyminisztérium szervezeti rendjébe, illetve azt, hogy miként virult tovább az ÁVH a Rákosi-korszak utolsó éveiben (is), eluralva megregulázásra szánt anyaintézményét. Ezért mondható, hogy a tárca kötelékébe visszaparancsolt ÁVH az intézmény egészét tekintve trójai falónak bizonyult – mint arra a kötet címe utal. A bevezető tanulmány a téma társadalom- és politikatörténeti környezetébe kalauzolja el az olvasót. Ezt követi egy módszeres szervezettörténeti tanulmány. Hozzájuk illeszkedik a kötet túlnyomó többségét kitevő blokk: 186 – főként ávéhás – vezető tisztségviselő pályaképe.
Diktatúrában a hatalom arcát leginkább annak vezérkultusszal is gyakorta körülbástyázni próbált első számú irányítója határozza meg. Hozzá képest a többiek még a vezetői garnitúrából is inkább csak nevek, elmosódott karakterű, tulajdonság nélküli árnyékfigurák. Még inkább arctalan a pártbürokraták másod-, harmadvonalbeli köre esetünkben a korszak politikai rendőrségének vezérkara. E köddé vált társaság tagjainak pályaképét rekonstruáltuk – a meglehetősen töredékes forrásokból –, hogy legalább visszamenőleg élőbbé tegyük a letűnt rendszer szolgáinak sziluettjét. Annyiban lépünk ki a vizsgált szűkebb korszakból, hogy egyfelől előéletükre is kitérünk, másfelől 1956 utáni pályájukat is nyomon követjük – van, akinél a múlt század nyolcvanas éveinek végéig, az államszocialista rendszer összeomlásáig. Ilyen értelemben a kötet a múlt századi pártegyeduralom kulcspozíciókba került szolgálatvezetőinek arcképcsarnoka is.
2013
 

Csatolások

 • Trójai faló a Belügyminisztériumban.pdf
  8 MB · Olvasás: 106

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Temesváry Ferenc, Lugosi József - Kardok

1684224519447.pngRészletes leírások több száz színes és egyszínű képpel,Németh Ferenc fotóival.

Tartalom:
A szablya és a kard kialakulása
Díszkardok
Pallosok-hegyestőrök
Az új magyar szablya
A hóhér pallosa
Kardgyártás Magyarországon
Ötvös remekművek
Csiszárbélyegek
A karddíszítés formái
A kardbojt

1988
 

Csatolások

 • Temesváry Ferenc, Lugosi József - Kardok.pdf
  10.2 MB · Olvasás: 104

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Temesváry Ferenc, Lugosi József - Pisztolyok

1684225025395.png

Az album szerzői a Magyar Nemzeti Múzeum és a Hadtörténeti Múzeum több ezer darabból álló, szinte felbecsülhetetlen értékű kézilőfegyver-gyűjteményének a legszebb és legérdekesebb pisztolyaiból és revolvereiből válogattak a mű elkészítésekor.
1989
 

Csatolások

 • Temesváry Ferenc, Lugosi József - Pisztolyok.pdf
  10.9 MB · Olvasás: 115

raveride

Állandó Tag
Állandó Tag
Üdv! Csak szólnék, hogy a data.hu linkek nem működnek (nekem). Valami tanusitványhiba van, és nem tölt le semmit, próbáltam firefoxban és chromeban is. Mit tehetek? kellenének azok a könyvek...
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére