Történelemmel kapcsolatos könyvek II.

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Koroknai Zsuzsa - Így élt Lenin

1689366510846.png


Lenin életének legfontosabb eseményeit és ezekkel együtt az Októberi Forradalom történetét, előzményeit ismeri meg ebből a kötetből az olvasó. Aki elolvassa Lenin e rövid életrajzát, megtudja, hogyan lehet külsőségek nélkül egy nagy ügyet szolgálni, önzetlenül harcolni érte. Koroknai Zsuzsa írása összefoglaló mű, amely emberközelbe hozza Lenint, tanít és értékel, nem farag bálványt hőséből, csupán érzékelteti élete és munkássága jelentőségét. Fontos, hasznos olvasmány mind a diákok, mind a pedagógusok számára.

A kötetet mintegy száz korabeli eredeti fénykép illusztrálja.
1980
 

Csatolások

 • Koroknai Zsuzsa - Így élt Lenin (1).pdf
  13 MB · Olvasás: 98

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Tokai-Vad Mátyás - Az idegenlégió

1689383425728.png

„Most hárman vagyunk egy szobában, egy francia, egy madagaszkári és jómagam. Haverkodunk, de igazán jó barátságot nem alakitok ki senkivel. Egy szerb barátom például két hete dezertált, és ilyenkor látszik, hogy érdemes mindenkivel megtartani a három lépés távolságot. Valakivel , összebarátkozol, de nem tudod, mikor gondol egyet, és a „Most hárman vagyunk egy szobában, egy francia, egy madagaszkári és jómagam. Haverkodunk, de igazán jó barátságot nem alakitok ki senkivel. Egy szerb barátom például két hete dezertált, és ilyenkor látszik, hogy érdemes mindenkivel megtartani a három lépés távolságot. Valakivel összebarátkozol, de nem tudod, mikor gondol egyet, és a kővetkező percben már nincs is itt. A rosszabbik esetben megbízol benne, és még pénzt is adsz neki kölcsön, amit természetesen soha nem látsz viszont.Minden kalandvágyó férfi szeretne legalább egyszer az idegenlégióban szolgálni. Sokan el is utaznak emiatt Franciaországba, részt vesznek a több hónapos, kőkemény kiképzésen, aztán vagy kibírják még néhány évig, vagy szégyenszemre hazakullognak, mert nem ilyen zsoldoséletre számítottak. Mit remélhet, aki ma áll be az elit seregbe? Igazságot oszthat, segíthet a szegényeken és elnyomottakon, felszabadíthatja a rabságban senyvedőket? Vagy valami egészen más várja a légióban? Könyvünk a titkokról próbálja fellebbenteni a fátylat.
2013
 

Csatolások

 • Tokai-Vad Mátyás - Az idegenlégió (1).pdf
  11.6 MB · Olvasás: 122

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Sevillai Izidor - A gótok története

1689971662459.png


SEVILLAI IZIDOR,
az antik kor és a középkor határán élő hispániai tudós életművének európai fogadtatásáról ma még nem rajzolható meg átfogó kép. Biztosan állítható azonban, hogy műve a reneszánsz kortól kezdve jól ismert, munkái kiemelkedően használt történeti források, a történészek azonban elsősorban latin eredetiben olvasták a műveit. A „művelt olvasó” nem juthatott anyanyelvén Izidor írásaihoz. Európai nyelvekre történő fordítása igen esetleges: legtöbbször csupán szemelvényeket olvashatunk műveiből.

SZÉKELY MELINDA,
a szegedi József Attila Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékének munkatársa e hiányt pótolja gondos fordításával és az olvasót segítő jegyzeteivel, ezért munkája méltán számíthat a kutatók mellett a történelemtanárok és a téma iránt érdeklődők figyelmére.
1998
 

Csatolások

 • Sevillai Izidor - A gótok története.pdf
  5 MB · Olvasás: 100

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Romsics Ignác - Honmentők / honvesztők

1689999226921.png

A 20. század első felében két nagy háború pusztított a világban. A fegyveres konfliktusokból következett, hogy a korszak államvezetői jóval nagyobb számban kerültek ki magas rangú katonatisztek közül, mint békésebb időszakokban. Ez a kötet hat ilyen katonából lett európai államfő életútját mutatja be: a finn Mannerheimét, a lengyel Piłsudskiét, a magyar Horthyét, a román Antonescuét, a spanyol Francóét és a francia Pétainét. Mindegyik portré a családi háttér és a társadalmi környezet felvillantásával kezdődik, amit iskoláztatásuk és katonai karrierjük bemutatása követ. Piłsudski kivételével valamennyien megérték a második világháborút, s mind az öten Hitler szövetségesei voltak. Országuk geopolitikai helyzetéből és saját politikai meggyőződésükből következett, hogy ezt a szövetséget nagyon különbözőképpen értelmezték és alakították. Elsősorban ezzel magyarázható, hogy mai megítélésük is jelentősen eltér. Egyértelműen honmentőnek csak Mannerheim és Piłsudski tartható, a többieket egykori és mai híveik honmentőnek, politikai ellenfeleik honvesztőnek tartották és tartják. A hat portré ezeknek a máig nyúló emlékezetpolitikai vitáknak a bemutatásával, maga a kötet pedig a hat életút összehasonlításával zárul.

Az idén (2021-ben) éppen hetvenéves, Széchenyi-díjas magyar történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja. Jelenleg az egri Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézetének főállású oktatója. Fő kutatási területe a 20. század magyar politikatörténete, különös tekintettel a két világháború közötti időszakra.
2021
 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Claudia Weber - A paktum

1690174308662.png


Hitler és Sztálin szövetsége, vagy ahogyan Magyarországon általában ismerjük, a „Molotov-Ribbentrop paktum” még ma is leginkább „történelmi balesetként”, vagy legjobb esetben a Szovjetúnió elleni német támadással elkezdődött „tulajdonképpeni” háború előjátékaként él a köztudatban. A két diktátor szövetsége azonban ennél sokkal nagyobb horderejű történelmi mozzanat volt, amely nemcsak az újabb európai háború kirobbantását tette lehetővé, hanem fennállása huszonkét hónapja alatt alapjaiban rajzolta át a kontinens politikai térképét.
Claudia Weber történészprofesszor könyvében hiteles történelmi források és levéltári iratok alapján részletesen mutatja be, hogyan osztotta fel egymás között Hitler és Sztálin két év alatt Európát, hogyan tárgyaltak és alkudoztak egymással küldötteik, s végül hogyan ért véget ez a sok ország és nép számára csaknem végzetes szövetség. Megrázó részletességgel mutatja be, hogyan működtek együtt németek és szovjetek az áttelepítési és lakosságcsere-politika végrehajtásában, s hogyan követtek el közösen súlyos bűntetteket a háború elől menekülő zsidók, lengyelek és ukránok ellen.
2020
 

Csatolások

 • Claudia Weber - A ​paktum.pdf
  28.3 MB · Olvasás: 159

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!
Ifjabb Andrássy Gyula két könyvét keresem: Diplomácia és világháború és A világháború problémái.
Köszönöm!

ifjabb Andrássy Gyula gróf - Diplomácia és világháború

1690451205440.png

A szerző a kiegyezés utáni miniszterelnök fia, a Monarchia utolsó külügyminisztere. Történelmi visszatekintése, elemzése széleskörű és korrekt ismeretekről tanúskodik, az első világháború kirobbanására vonatkozó értékelése pedig színezi eddigi – kissé egyoldalú – nézeteinket.
Rendkívül karakteresen jellemzi a magyarságot sújtó katasztrófa sorozatot, a végső széthulláshoz vezető utat. Ennek során érthetően elfogult, ugyanakkor sok elemében helytálló megfigyelést közöl a Károlyi-kormány időszakáról vagy a Tanácsköztársaságról. Ez utóbbiról közölt szövege jóllehet nem oly mértékben kidolgozott, mint a korábbi időszakok áttekintése, mégis aktuális és elgondolkodtató vélemény a 133 nap – eddig másfajta elfogultsággal tárgyalt – tevékenységéről.
A mai történelmi tudat, az igazság jobb megismeréséhez nem nélkülözheti a kortársi anyagok ismeretét. A „felnőtt” érdeklődők élvezettel forgathatják az ifjabb Andrássy jóstílusú könyvét.
1990
 

Csatolások

 • andrassy_gyula_diplomacia_es_vilaghaboru.pdf
  936.2 KB · Olvasás: 98

Zasztava

Állandó Tag
Állandó Tag
M. Tayyib Gökbilgin

Oszmán-magyar kapcsolatok

Hatalmi harcok Európában: törökök és magyarok
F0ESbrw.png
Megjelenés: 2023. június 28.
A Közép-Európa központjának számító Magyarország az újkori és modern kori Európa hatalmi harcainak fontos helyszíneként hosszú évszázadokon keresztül az oszmán és Habsburg uralkodók közötti katonai és politikai küzdelmek és egyezkedések történelmi színteréül szolgált. Az oszmánok és a magyarok a 14. században, a török Balkánon való megjelenése során léptek először kapcsolatba egymással, ezután a mohácsi ütközet sorsfordítónak bizonyult a két fél viszonyában. A 16. században a magyarok egyre kiemelkedőbb szerepet játszottak az oszmánok Duna-menti politikájában, e kölcsönhatás pedig a későbbi századokban tovább mélyült. A történelmi sorsközösség újabb fejezete volt az, amikor az 1848-as forradalom és szabadságharc leverése után a magyarok oszmán földön kértek és kaptak menedéket. A Habsburgok és Oroszország tiltakozására és kérvényére, hogy adják ki a magyar politikusokat, Abdulmedzsid szultán azt a feleletet adta, hogy akkor is megvédi őket, ha egy magyarért akár ötvenezer oszmán életet kell adnia.
 

Csatolások

 • M Tayyib Gokbilgin - Oszman magyar kapcsolatok.epub
  446.2 KB · Olvasás: 98
 • M Tayyib Gokbilgin - Oszman magyar kapcsolatok.pdf
  1.4 MB · Olvasás: 86

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Márkus István - Forradalom és szabadságharc 1848-49

1690647948246.png

Március 15-én reggel fél 9 tájban egy csoport fiatalember lépett ki a Pilvax Kávéházból és indult sietősen, rendezetlen menetben a közeli egyetem felé. Arcukba havas esőt vert a szél.
Hányán voltak? Negyvenen? Nyolcvanan? Nem tudjuk pontosan. Annyi biztos, hogy kevesen. Elenyésző szám a százezres városban.
Maroknyi fegyvertelen csapat a Pesten állomásozó hétezer császári katonával, a budai vár ágyúival szemben.
Lucskos utcán gyalogolt a kis csoport; kitért útjukból targonca, lovas szekér. Nem kiabáltak, nem énekeltek, még ütemre sem léptek. Mégis, amerre elhaladtak, kinyílt az ablak. A boltosok az üzletajtóból mutogattak rájuk, a járókelők ámulva álltak meg. Itt is, ott is lelépett valaki a járdáról, és csatlakozott a menethez.
Elöl nyurga, barna arcú fiatalember haladt, szigorú, elszánt tekintettel. Petőfi.
1966
 

Csatolások

 • Márkus István - Forradalom és szabadságharc 1848-49 (1).pdf
  19 MB · Olvasás: 95

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Gondos Ernő - Az első világháború

1690691303509.png


A több mint 52 hónapig tartó öldöklés során elpusztult 8 millió 558 ezer katona. Ennyi volt az első világháború magyar és szerb, német és orosz, francia, angol, olasz, román, cseh, szlovák s ki tudja, még hány nemzet áldozatainak száma. S e nyolc és fél millióhoz még hozzá kell adni a háború sebesültjeit,akik karjukat, lábukat vesztették, akiket megvakított a gáz, akik megsi kerültek a légnyomástól, akiket idegsokk rángatott egy életen keresztül. És nincsenek benne a hadifoglyok milliói, akik még jóval a fegywerszünet után is táborokban kínlódtak. De nem esett szó még a polgári lakosság szenvedéséről sem: a nélkülözésről. Az asszonyokról, a gyerekekről, az öregekről, akik éhezéstől legyöngülve járványok áldozatai lettek.Az első világháborúig ilyen katasztrófa nem érte az emberiséget. Hogyan történt? Ki a felelős ezért a szörnyűségért? Mi történt milliók gyilkosaival?
1982
 

Csatolások

 • Gondos Ernő - Az első világháború (1).pdf
  23.9 MB · Olvasás: 112

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag

Nikolaos van Dam - Szíria – Egy nemzet romokban


1691034639815.png

A Keleti-pályaudvar aluljárójában 2015-ben összezsúfolódott menekültek nagy része Szíriából érkezett. A szíriai háború alaposan átrendezte a nagyhatalmi befolyási övezeteket és a hatalmi viszonyokat az egész közel-keleti térségben. Könnyű belátni, hogy az Ezeregyéjszaka mesés világának szomszédságában zajló pokoli események a magyar belpolitikára is erőteljes hatást gyakoroltak. Ehhez képest az átlagember, de még a művelt olvasók jelentős része sem tud egyebet a szíriai vérfürdő okairól és résztvevőiről azon kívül, hogy arabok, kurdok, oroszok, amerikaiak és az Iszlám állam banditái gyilkolják ott az ártatlan embereket és egymást. Nikolaos Van Dam könyve fényt vetít az agyonhallgatott tényekre.
A szerző részrehajlás nélkül mutatja be azokat a történelmi eseményeket, törzsi, vallási és politikai szakadékokat, amelyeknek szerepe volt a nemrég még virágzó ország lerombolásában, nemzetként való felbomlásában. Elemzése messze túlmutat az Európában rutinosan ismételgetett felfogáson, miszerint a közel-keleti háborúkat vagy az olajra szomjas amerikaiak beavatkozása, vagy a siita és szunnita muzulmánok torzsalkodása okozza.
Szíria a példa rá, hogy a képlet sokkal bonyolultabb. És Szíria a figyelmeztetés arra, hogy a következő évtizedekben ez a térség újabb és újabb, most már nyilvánvalóan globális következményekkel járó konfliktusok válsággócává válhat. Ezért annak, aki ismerni akarja a világot, amelyben élünk, tudnia kell, mi történt Szíriában az új évezred második évtizedében.
2018
 

Csatolások

 • Nikolaos van Dam - Szíria ​– Egy nemzet romokban.pdf
  6.7 MB · Olvasás: 99

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag

Rosemary Sullivan - Sztálin lánya

1691094430071.png

Az 1926-ban született Szvetlana Allilujeva a Kreml kis hercegnőjeként, szerető nagycsaládban élte végig röpke gyermekkorát, miközben apja korlátlan hatalomra tett szert a világ első kommunista államában. Nyolcvanöt évvel később magányosan és szegényen halt meg az amerikai Wisconsin államban, Lana Peters néven.
Idillinek látszó gyermekkorában Szvetlana sokáig mit sem tudott az apja által irányított tömeggyilkosságokról, az éhínségekről, de a tragédiák őt sem kerülték el. Elveszített szinte mindenkit, akit szeretett, az anyját is, aki öngyilkosságot követett el. Első nagy szerelmét Szibériába száműzték. Szvetlana csak apja halála után fogta fel igazán, hogy mindenre ő adott parancsot, minden halál, minden gyilkosság, minden száműzetés mögött ő állt: Sztálin, az egykor imádott apa, akinek az egész világon a kis gazdasszonyaként csak a lánya adhatott parancsokat.
A Kreml nem akarta elereszteni, de Szvetlana a szabadságot választotta: a hidegháború legsötétebb éveiben, az egész világot megdöbbentve, az Egyesült Államokba emigrált. És kiderült, hogy erős akaratú, tehetséges, mélyen érző ember, aki leginkább az igazi, nagy szerelemre vágyik. S aki iszonyatosan megküzdött azért, hogy kiszabadulhasson apja árnyékából, és élhesse a saját életét, amihez mindenkinek joga van: még a legkegyetlenebb diktátor lányának is.
2016

 

Csatolások

 • Rosemary Sullivan - Sztálin lánya.pdf
  17.2 MB · Olvasás: 96

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Andreides Gábor - Egy megbízható elvtárs

1691146095874.png

Száll József a magyar diplomáciatörténet különös alakja. Karrierje kezdetén kulcsszerepet játszott abban, hogy a berni magyar követség a Magyar Kommunista Párt befolyása alá került, később pedig nyolc éven keresztül a római magyar diplomáciai képviselet vezetője volt. 1970-ben mégis úgy döntött, hogy családjával együtt elhagyja Magyarországot. Titkosszolgálati kapcsolatai évtizedeken át találgatások tárgyául szolgáltak, személyét a mai napig rejtélyek és feltevések övezik. Kötetünkben arra keressük a választ, hogyan lett egy Rákosi által protezsált fiatal külügyesből "sztárdiplomata disszidens", akinek a neve a szélsőjobboldali kapcsolatokkal rendelkező Propaganda 2 szabadkőműves páholy botrányában is felmerült.
2019
 

Csatolások

 • Andreides Gábor - Egy megbízható elvtárs.pdf
  21.4 MB · Olvasás: 97

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Craig Whitlock - Afganisztán-iratok

1691151002477.png


„Az Afganisztán-iratok Amerika ostoba közép-ázsiai beavatkozásának boncjelentése. Vádirat az amerikai elbizakodottság ellen, egyben figyelmeztetés jövendő vezetőknek.”
Kevin Maurer, A Bin Laden-akció társszerzője
A vietnámi és iraki háborúkkal ellentétben az Afganisztán ellen 2001-ben indított amerikai támadásokat a közvélemény szinte egyhangúlag támogatta. A célok eleinte világosak voltak: legyőzni az al-Káidát, és megakadályozni, hogy a szeptember 11-i terrorcselekmény megismétlődhessen. De nem sokkal azután, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei elűzték a hatalomból a tálibokat, a küldetés letért az eredetileg kijelölt útról.
Az amerikai katonaság gerillaháborúba bonyolódott egy olyan országban, ahol semmilyen téren nem tudott tájékozódni. Sem Bush, sem Obama, sem Trump nem ismerte be, hogy a háború kudarcot vallott, sőt egyre több katonát küldtek Afganisztánba.
Az Afganisztán-iratok több mint ezer olyan személlyel – fehér házi tisztségviselők, a Pentagon vezetői, frontvonalakon tevékenykedő katonák – készült interjún alapul, akik tudták, hogy a kormány a valóság helyett az események torzított, olykor teljességgel légből kapott változatát tárta a közvélemény elé. Craig Whitlock könyve döbbenetes tényfeltáró munka, új megvilágításba helyezi mindazt, amit eddig az afganisztáni háborúról tudtunk és gondoltunk.
Craig Whitlock (1968) a The Washington Post oknyomozó riportere. 2001 óta külföldi tudósítóként, a Pentagonba akkreditált újságíróként és nemzetbiztonsági szakértőként ír a lapba a terrorizmus elleni globális háborúról. Több mint hatvan országból tudósított, és háromszor is jelölték Pulitzer-díjra. Az Afganisztán-iratok, amely a megjelenése után rögtön a The New York Times bestsellerlistájának első helyére került, az első könyve.
2022
 

Csatolások

 • Craig Whitlock - Afganisztán-iratok.epub
  3.5 MB · Olvasás: 98

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag

Hüse Lajos - Álmos haragja - A turul árnyékában

1691340152497.png

Kr. u. 880. Az Etel folyó mellett elterülő sztyeppén élő magyari törzsekre egyre nagyobb nyomás nehezedik kelet felől: a besenyők betörései megszaporodnak, és nyilvánvaló, hogy ezek a támadások csak előszelei egy nagyobb viharnak, az összes besenyő törzs nyugat felé vonulásának. A magyarok lassan, de biztosan harapófogóba kerülnek a keleti lovasnépek és a nyugati birodalmak, Bizánc és a Bolgár Cárság között.
Mindemellett a magyarok törzsszövetsége is megosztott: Levedi, a kündü csak a megyer és a kürtgyarmat törzsek támogatását bírja, a másik öt törzs a gyulát, Álmost támogatja. Álmos célja az, hogy egyetlen vezér alatt egyesítve a magyar törzseket szembeforduljon a keletről közelgő viharral, és az érkező népeket meghódítva, beolvasztva hatalmas pusztai birodalmat hozzon létre. Levedi ezzel szemben a Havasokon túli Pannóniában látja a magyarság új hazáját – és új jövőjét, a frankok és a bizánciak mintájára való letelepedését.
A két vezér szembenállása ha nyílt háborúságot nem is, de tapintható ellentéteket és kisebb összecsapásokat okoz a magyar törzsek között. Az idő azonban sürget: hamarosan döntésnek kell születnie, ha nem akarják, hogy a magyar olvadjon bele valamely más pusztai népbe.
Hüse Lajos regényében a legújabb régészeti és antropológiai kutatási eredményeket is felhasználva kínál fordulatokban gazdag, olvasmányos bepillantást a honfoglaló magyarság IX. századi történetébe.

2020
 

Csatolások

 • Hüse Lajos - Álmos haragja.pdf
  2.8 MB · Olvasás: 97

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag

Huszár Tibor - Kádár - A hatalom évei 1956-1989

1691340356417.png

Huszár Tibor akadémikus Kádár-életrajza – amely a politikusnak az 1956-os forradalom leverése utáni hatalomra kerülésétől haláláig terjedő időszakot öleli fel – a nagyközönség számára készült, színes stílusban megírt, ugyanakkor átfogó, tudományos igényű biográfia. Kádár János személye és politikája modern történelmünk központi és legvitatottabb kérdései közé tartozik.

2012
 

Csatolások

 • Huszár Tibor - Kádár - A hatalom évei 1956-1989.epub
  4.4 MB · Olvasás: 139

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Huszár Tibor - A pokol malmai

1691381875581.png


Dokumentumok, interjúk Szűcs Ernő tevékenységéről, a tettestársak és áldozatok vallomásai. Huszár Tibor dokumentumkötete esettanulmány, mely Szűcs Ernő (1908-1951), egykori államvédelmi ezredes, szovjet ügynök, az ÁVO egyik vezetője életét, tevékenységét, és halálának rendkívüli körülményeit idézi fel, de kitér az akkori hatalom legmagasabb köreit érintő szövevényes ügy számos elágazására is. Közreadja a korabeli dokumentumokat, az egykor szigorúan titkosított jelentéseket, kihallgatási jegyzőkönyveket, bizalmas levéltári anyagokat – köztük a lefolytatott és a meg nem valósult álperek nyomozati előkészületeit. Közli a magát Szűcs Ernőt, egyik megalkotóját is elpusztító terrorgépezet tagjainak a felelősségre vonásuk idején készült önvallomásait, az áldozataik visszaemlékezéseit, a dokumentum értékű interjúkat. A könyv lapjain testet öltő értelmetlen szenvedés és tragikum, a politikai célzatú koncepciógyártás és szadizmus hűen tükrözi azt az infernót, amelyet a közbeszéd is ÁVO-ként tart számon.

2009
 

Csatolások

 • Huszár Tibor - A pokol malmai.pdf
  11.1 MB · Olvasás: 117

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Thoroczkay Gábor - A középkori Magyarország

1691502471321.png

A középkori magyar állam szervezetének és az állam működését befolyásoló politikai eszméknek az áttekintése. Olyan államszervezeti témákról olvashatunk benne, mint a honfiglaló magyarság és a Szent István-i Magyarország politikai berendezkedése, a vármegyerendszer története vagy a 13. század végi rövid magyar rendiség históriája. Az eszmetörténeti fejezetekben többek között bemutatja a 11. század két fontos forrását, az Intelmeket és Gellért püspök Elmélkedését, de annak a teóriának a korai megítélését is, amely a ferences szerzetesekben látta a Dózsa György-féle parasztmozgalom szellemi előkészítőit. A szerző az ELTE Középkori Történeti Tanszékének docense; két korábbi, a korai magyar történelemmel foglakozó kötetet (Írások az Árpád- korról, illetve az Ismeretlen Árpád-kor) nagy figyelmet váltott ki mind a szakemberek, mind a történelem iránt érdeklődők széles körében.
2020
 

Csatolások

 • Thoroczkay Gábor - A ​középkori Magyarország.pdf
  15.6 MB · Olvasás: 133

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Erich von Manstein - Elveszett győzelmek

1691687533363.png


Felbecsülhetetlen értékű háborús könyv, mindenkinek ajánlható, aki szívesen olvassa egy igen művelt, világos stílusban fogalmazó katona írásait, aki ugyanolyan magabiztosan használja a tollat, mint a kardját… A könyv legjobb része a sztálingrádi tragédia szemléletes leírása, melyet a szerző abból a beosztásból követhetett, ahonnan a legtökéletesebb képet kaphatta a kibontakozó drámáról.
S. L. A. Marshall, New York Times
Az Elveszett győzelmek a háborúról szóló négy-öt legjobb mű egyike. Minden katonai könyvtárban ott a helye.
Yale Review
Manstein beszámolója a hadjáratokról, melyekben részt vett, a legjobb II. világháborús visszaemlékezések közé tartozik. A mű egyik legértékesebb része a Hitlerrel való találkozásairól szóló leírások, és a Hitlerről, a katonai parancsnokról írott jellemzések.
San Francisco Chronicle
Erich von Manstein 1887-ben született Berlinben. Vezérkari főnök volt Rundstedt hadseregcsoportjánál az 1939. szeptemberi lengyelországi hadjárat során, majd egy gyaloghadtestet irányított 1940 májusában Franciaország inváziója idején. A Szovjetunió elleni támadás megindításakor, 1941 júniusában egy páncéloshadtestet vezetett, 1942-ben tábornaggyá léptették elő és kinevezték a Don hadseregcsoport parancsnokává. 1944 márciusában Hitler felmentette tisztségéből, a háború hátralévő részében visszavonultságban élt.
2021
 
Oldal tetejére