Történelemmel kapcsolatos könyvek II.

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Ulrike Reisach, Rainer Köthe - Európa

1694170404436.png

Tulajdonképpen mi Európa? A sorozat legújabb kötetéből megtudhatjuk milyen földrajzi sajátosságok jellemzik, milyen a növény- és állatvilága. A kötet áttekintést ad Európa történelméről, bemutatja az Európai Uniót. Az olvasó választ kap arra a kérdésre, mi változott meg az új, közös valuta, az euró bevezetésével, hogyan irányítják az EU-t, hogyan vehetnek ebben részt az uniós polgárok. Az információkat országlexikon és kihajtható térkép egészíti ki.

2002
 

Csatolások

 • Ulrike Reisach, Rainer Köthe - Európa (1).pdf
  8.7 MB · Olvasás: 63

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Gál Judit - Dalmácia helye az Árpád-kori Magyar Királyságban

1694232110710.png

A Magyar Királyság és Horvátország nyolcszáz évig közös államban élt, ennek ellenére közös történelmünknek még ma is nagyon sok megválaszolatlan kérdése van. A dalmáciai városok középkori Magyar Királyságban betöltött szerepe és az uralkodóval való viszonya is ezen fehér foltok közé tartozik. E könyv a magyar-horvát államközösség kezdeteire koncentrálva az Árpád-kor uralkodóinak hatalomgyakorlásán keresztül ad áttekintést Dalmácia helyéről a magyar államban. A kötet a városok és a királyi udvar kapcsolatainak számos aspektusát mutatja be az olvasónak, megvizsgálva az egyházszervezeti változások jelentőségét, a magyar főpapok és az egyházi adományok szerepét a magyar uralom fenntartásában, a magyar hatalom dalmáciai képviselőit és az uralkodói reprezentáció elemeit is. Gál Judit a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének munkatársa, fő kutatási területe Magyarország és a Balkán 11-15. századi kapcsolatainak története.
2022

 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Rigó Máté - Háború, profit, Trianon

1694584411610.png


Rigó Máté 1985-ben született Pécsen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, az amerikai Bard College-ban és a Közép-Európai Egyetemen folytatta tanulmányait, doktori fokozatát pedig az egyesült államokbeli Cornell Egyetemen szerezte történelemből. A firenzei Európai Egyetem Intézetének Max Weber-ösztöndíjasaként és a Yale Egyetem szingapúri campusának adjunktusaként dolgozott. Jelenleg az amerikai Brandeis Egyetem Történelem Tanszékének oktatója, ahol a modern kori Kelet-Közép- és Nyugat-Európa globális története a kutatási területe.
Jelen kötetében arra a következtetésre jut, hogy a családi vagyonok folytonossága a vesztes első világháború és az azt követő területi átrendeződések tükrében korántsem tekinthető magától értetődőnek Közép-Európában.
Hogyan boldogulhatott mégis a polgárság, beleértve a történeti Magyarország üzleti elitjének egy része ilyen jól, méghozzá éppen azokban az utódállamokban, ahol a kisebbségek nemkívánatosnak számítottak, esetleg kifejezetten üldöztetésben és hátrányos megkülönböztetésben volt részük? Hogyan lehetett profitálni akár Trianonból is, és miért volt adott esetben jobb Erdélyben átvészelni a 20. század első évtizedeit kisebbségként, mint Nyugat-Európában? Szerzőnk ezekre a kérdésekre keresi és találja meg a választ.
2022


 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Erneszt Antal Pál - Híres történelmi személyek

1694691984747.png


A magyar történelem küzdelmes évszázadait sokan sokféleképpen alakították. A honfoglalástól napjainkig 40 híres történelmi alakot gyűjtöttünk össze Árpád vezértől Antal Józsefig, akik mind komoly szerepet töltöttek be a sorsfordító események formálásában. A rövid, ám olvasmányos stílusban megírt életrajzokból megismerhetjük nemzetünk nagyjait.

2015

 

Csatolások

 • Erneszt Antal Pál - Híres történelmi személyek (1).pdf
  8.7 MB · Olvasás: 90

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Trugly Sándor - Griffek és oroszlánok népe

1694715636058.png

Amikor 1979 márciusának egyik reggelén megcsörrent e sorok írójának múzeumi telefonja, még csak nem is sejthette, hogy a Kárpát-medence egyik leggazdagabb késő avar temetőjének előkerüléséről értesítik az építők.
A komáromi hajógyár területén feltárt késő avar temető a Kárpát-medence egyik legjelentősebb avar temetkezési helye. Trugly Sándor régész 1979 és 1989 között a nyolcadik századi avar temető 153 sírját tárta fel, közöttük 63 (a nemesi középréteghez tartozó) lovassírt. Ezek legszebb leletei közé tartoz-nak az aranyozott öv- és lószerszámveretek, melyeknek dokumentációja a könyv gerincét alkotja. A szerző könyvében tömören szól az avarok tör-ténelméről, s bemutatja magát a temető leletanyagát és az egykori népes-séget. A szenzációs leletanyag legjelentosebb darabjairól 67 színes fénykép készült.
1994
 

Csatolások

 • Trugly Sándor - Griffek és oroszlánok népe (1).pdf
  8.3 MB · Olvasás: 68

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Dr. Légrády Ottó - Igazságot Magyarországnak!

covers_110112.jpg
A Pest Hírlap ötvenéves fennállása alkalmából készült ez a munka, melyet felajánlok minden hazafinak, a revíziós harc minden küzdő katonájának, hogy teljes fényességében ismerhesse meg a magyar igazságot és megismertethesse azokkal a külföldi jólelkű, elfogulatlan emberekkel, akikkel a sors akár itthon, akár e haza határain túl összehozza.
Dr. Légrády Ottó
a Pesti Hírlap főszerkesztője
1931
 

Csatolások

 • Igazságot Magyarországnak! (1).pdf
  18 MB · Olvasás: 60

Wolfi23

Állandó Tag
Állandó Tag

Esőisten siratja Mexikót​

Passuth László

Az Esőisten siratja Mexikót című regényével a hazai népszerűségen túl a világsikerig emelkedett. Ez a regény közkedvelt olvasmány a föld legkülönbözőbb nyelvterületein. A vérbő és vérengző, színpompás történelmi mű korkép Cortez felfedező és hódító útjáról; kultúrtörténet, árnyalatos jellemrajz, nagy távlatú pillanatkép a spanyol és a mexikói indiánkultúra találkozásáról. Kaland és izgalom, szerelem és harc, egy számunkra jobbára még ma is ismeretlen világ, titokzatos városok és szobrok, barbár hitregék, emberáldozatok és mérhetetlenül sok arany. Amikor Passuth a regény megjelenése után évtizedekkel személyesen is eljutott Mexikóba, úgy fogadták, mint az ország múltjának és az azték ősidők legnagyobb európai ismerőjét. Őt tekintették a Mexikót sirató esőisten új, evilági helytartójának.
1695146246643.png
 

braco

Állandó Tag
Állandó Tag
Bácsatyai Dániel
A kalandozó hadjáratok nyugati kútfői
Az Európában hont foglaló barbárok utolsó hullámához tartozó Hétmagyar törzsszövetség és a keresztény Nyugat fegyverzajtól hangos erőpróbájának idejét a kalandozások koraként ismeri a hazai közönség. Az egykorú görög és arab forrásokkal ellentétben a IX-X. század latin nyelven alkotó szerzői elsősorban nem az újonnan feltűnő politikai alakulat berendezkedéséhez és szokásaihoz szolgáltatnak adatokat; híradásaik leginkább a hadjáratok időrendjének és útvonalának megállapításához járulnak hozzá.
E könyv szerzője kettős célt tűzött ki maga elé. Elsőként arra vállalkozott, hogy a kortárs latin kútfők kritikai értékelését tartalmazó forrástani kézikönyvet adjon az olvasó kezébe, majd pedig arra, hogy a szövegekkel kapcsolatban felmerült történeti-filológiai kérdésekre megnyugtató válaszokat keressen. A források újraértékelése révén kibontakozó új kronológia lehetővé teszi, hogy pontosabb képet nyerjünk e tudatos katonai-politikai és gazdasági célkitűzéseket tükröző, diplomáciailag jól-rosszul előkészített vállalkozásokról.
Az új arcukat megmutató kútfők a szerző reményei szerint nemcsak a magyar hadjáratok, hanem a születőfélben lévő Európa számára oly kulcsfontosságú X. század műveltségének jobb megértéséhez is hozzásegítenek.
 

Csatolások

 • Bácsatyai Dániel-A ​kalandozó hadjáratok nyugati kútfői .pdf
  2.9 MB · Olvasás: 55

Szendergő Pillangó

Állandó Tag
Állandó Tag

Esőisten siratja Mexikót​

Passuth László

Az Esőisten siratja Mexikót című regényével a hazai népszerűségen túl a világsikerig emelkedett. Ez a regény közkedvelt olvasmány a föld legkülönbözőbb nyelvterületein. A vérbő és vérengző, színpompás történelmi mű korkép Cortez felfedező és hódító útjáról; kultúrtörténet, árnyalatos jellemrajz, nagy távlatú pillanatkép a spanyol és a mexikói indiánkultúra találkozásáról. Kaland és izgalom, szerelem és harc, egy számunkra jobbára még ma is ismeretlen világ, titokzatos városok és szobrok, barbár hitregék, emberáldozatok és mérhetetlenül sok arany. Amikor Passuth a regény megjelenése után évtizedekkel személyesen is eljutott Mexikóba, úgy fogadták, mint az ország múltjának és az azték ősidők legnagyobb európai ismerőjét. Őt tekintették a Mexikót sirató esőisten új, evilági helytartójának.
Csatolás megtekintése 1956133
@Wolfi23 Szia nem látom a feltöltést, köszi
 

Julcsi960

Állandó Tag
Állandó Tag

Esőisten siratja Mexikót​

Passuth László

Az Esőisten siratja Mexikót című regényével a hazai népszerűségen túl a világsikerig emelkedett. Ez a regény közkedvelt olvasmány a föld legkülönbözőbb nyelvterületein. A vérbő és vérengző, színpompás történelmi mű korkép Cortez felfedező és hódító útjáról; kultúrtörténet, árnyalatos jellemrajz, nagy távlatú pillanatkép a spanyol és a mexikói indiánkultúra találkozásáról. Kaland és izgalom, szerelem és harc, egy számunkra jobbára még ma is ismeretlen világ, titokzatos városok és szobrok, barbár hitregék, emberáldozatok és mérhetetlenül sok arany. Amikor Passuth a regény megjelenése után évtizedekkel személyesen is eljutott Mexikóba, úgy fogadták, mint az ország múltjának és az azték ősidők legnagyobb európai ismerőjét. Őt tekintették a Mexikót sirató esőisten új, evilági helytartójának.
Csatolás megtekintése 1956133
nincs csatolás
 

hemoglobin

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok,
az alábbi könyvet keresem:

Guglielmo Cavallo · Roger Chartier
Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban
Balassi, Budapest, 2000

Nagyon köszönöm!
 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Sudár Balázs (szerk.) - Magyarok a honfoglalás korában

1695374396840.png


A magyarság – mint bármely más nép – korai története homályba vész. Amióta hazánkban történelmet írnak, a múlt avatott és kevésbé avatott, tudományos felkészültségű vagy éppen művészi ihletésű búvárai számtalan eszközzel próbáltak már az időszak közelébe férkőzni. A magyarok esetében valamiféle, legalább valamelyest valószínűsíthető történetet csak a 9. század közepétől lehet elmesélni, ennél korábban legfeljebb egyes elemek, vonulatok látszanak, de a közösség története nem. A könyv ezt az időszakot veszi célba, a honfoglalás előtti száz évet. Ahogyan már előző kötetünkben, A honfoglalók viseletében is tettük, messziről indulunk. Az első, nagyobbik rész azt a környezetet tekinti át, amelyben a magyarok 9. századi története is zajlott: Kelet-Európát. Külön-külön ismerkedünk meg Bizánc és Kazária történetével, a bolgárok, a szlávok vagy a finnugor nyelvű népek vándorlásával. Ebbe az áttekintésbe helyezzük bele azután azt az alig maroknyi történeti információt, amely a magyarokra vonatkozik. Itt és most elsősorban a történelem folyására irányítjuk figyelmünket, nem foglalkozunk részletesebben mondáinkkal, a vallástörténeti kérdésekkel, elődeink harcmodorával vagy életmódjával sem: ezek a következő köteteink témái lesznek.

2015
 

Csatolások

 • Magyarok a honfoglalás korában (2015).pdf
  16.2 MB · Olvasás: 69

barern

Állandó Tag
Állandó Tag

Csatolások

 • Esőisten siratja Mexikót.pdf
  4.1 MB · Olvasás: 53

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Bookazine Bestseller - Középkori történelem

1695438499818.png


Üdvözöljük a Középkori történelem világában!
A középkort gyakran úgy utasítják el, mint a sötétség, tudatlanság, vérontás és betegségek korszakát – az úgy nevezett „sötét középkor” választja el a klasszikus ókort a felvilágosodás korától. Ám amíg a háborúzás, az inváziók és a vallási üldöztetés valóban a korszak meghatározó elemei voltak, a középkori történelem egyúttal tele van elszánt felfedezőkkel, forradalmi művészekkel és gondolkodókkal, valamint inspiráló uralkodókkal, akiknek az öröksége máig él. A Középkori történelem könyvében feltárjuk e viharos korszak leglenyűgözőbb történeteit Hódító Vilmos hastingsi csatában aratott győzelmétől a Kasztíliai Izabella által indított kegyetlen spanyol inkvizícióig. Ismerje meg a királyok és királynők, keresztes lovagok és bűnözők, pápák és parasztok históriáit és még sok más történetet…

2021

 

Kiszeb

Új tag
Sziasztok!

Keresnék pár könyvet a Balkánnal kapcsolatban:
Sokcsevits Dénes: Horvátország a 7.századtó napjainkig.
Jelavich: A Balkán története
Előre is köszönöm.
 
Oldal tetejére