Tudomány - Fizika - Csillagászat

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Carlo Rovelli
A valóság nem olyan, amilyennek látjuk
covers_572201.jpg

A Hét rövid fizikalecke szerzőjétől
Az idő, a tér, az anyag is minden jel szerint elemi kvantumesemények nyüzsgő sokasága. A kvantumgravitációs kutatások a valóságnak ezt a mélyszövetét igyekeznek feltárni; tudásunk itt megint kétségessé válik.
Carlo Rovelli, ennek a kalandnak az egyik legfőbb szereplője egyszerűen és megnyerően kalauzolja el az olvasót e kutatás lényegéig. Elmondja, hogyan változott meg a világról alkotott képünk az ókortól a legújabb felfedezésekig – annak felismeréséig, hogy a fekete lyukak párolognak, hogy lehetett ősrobbanás előtti univerzum, hogy a tér szemcsés szerkezetű, hogy az információnak is lehet szerepe a fizikában, hogy az idő nem játszik szerepet a részecskefizikában.
A szerző a világ fizikai látásmódjának széles freskóját vázolja fel, tisztázza az általános relativitáselmélet és a kvantummechanika tartalmát, felvisz bennünket a mai tudás hajójának fedélzetére, eredeti módon és jól érthetően ismertet meg bennünket a ma még nyitott legfontosabb kérdésekkel. S ami talán a legfontosabb: átadja az olvasónak a kutatás adta varázslatos érzést, a kutatást ösztökélő szenvedélyt és a tudomány által a szemünk elé tárt új távlatok szépségeit.
Carlo Rovelli (1956) olasz elméleti fizikus. Hazáján kívül az Egyesült Államokban is dolgozott, ma Franciaországban él. Kutatói munkássága mellett küldetésének tekinti a tudomány népszerűsítését. Közérthető, szellemes stílusát gyakran hasonlítják Richard P. Feynmanéhoz. A Hét rövid fizikalecke az utóbbi évek egyik legnagyobb olasz könyvsikere volt, több mint negyven nyelvre lefordították.
 

Csatolások

 • rovelli_carlo__a_valosag_nem_olyan_amilyennek_latjuk.rar
  1.7 MB · Olvasás: 253

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Jared Diamond
A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása
covers_134708.jpg

A legtöbb embernek első hallásra rejtély Diamond könyvének címe: „A harmadik csimpánz tündöklése és bukása”. Az emberszabású majmok közül valószínűleg ismeri az orángutánt, a gorillát, de hogy háromféle csimpánz is létezne, ez különös. A tájékozottabb biológus hallott talán már a csimpánzok két jól megkülönböztethető fajáról, arról, hogy a közönséges csimpánz mellett létezik egy törpe csimpánz is. De mi vagy ki az a harmadik? Megdöbbentő, sokak számára elfogadhatatlan állítás: Mi vagyunk!
A molekuláris biológia sok meglepő eredményt produkált már. Ezek közül kiemelkedő az a megállapítás, hogy a DNS-be írt genetikai programunk 98,4%-ban megegyezik a „másik két” csimpánzéval. A szerző arra kíváncsi, hogy mi volt ez a csekély 1,6%-os genetikai változás, ami ilyen fantasztikus sikert tett lehetővé fajunknak a Föld teljes benépesítésében, meghódításában és tönkretételében is – utóbbival potenciális bukásunkat is előre vetítve.
 

Csatolások

 • diamond_jared__a_harmadik_csimpanz_felemelkedese_es_bukasa.rar
  804.2 KB · Olvasás: 154

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Michael A. Cremo · Richard L. Thompson
Az emberi faj rejtélyes eredete
covers_53163.jpg

A könyv egy detektívregény és egy tudományos erőpróba is egyben. A gyilkos azonban nem a komornyik, és az áldozat sem egy gazdag idős ember nagy örökséggel. Az áldozat az ember maga, az orgyilkos szerepét pedig számos tudós játsza. A könyv a törvényszékre visz bennünket, és arra kéri az olvasót, hogy ítéljen maga. – Dr. Mikael Rothstein, Dánia

Cremo és Thompson megdöbbentő támadást indított az ember eredetéről alkotott képünk, valamint az ellen a módszer ellen, ami kialakította ezt a képet; nem csak a bizonyítékot vonják kétségbe, hanem a tudományos eljárást is, amellyel ezeket kezelik. – Fortean Times

Egy új könyv, amely egy sötét alagútba világít be. Elsődleges érdeme, hogy megmagyarázza és leleplezi a tudományos intézmények törekvéseit, amellyel idejétmúlt status-quójukat igyekszenek védelmezni… Lenyűgöző, bár elszomorító mesék a tudományos gaztettekről. – Col. W.R.Anderson, a Leif Ericson Society elnöke
 

Csatolások

 • az-emberi-faj-rejtelyes-eredete.pdf
  12.1 MB · Olvasás: 203

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Farkas Henrik

IgaZ-akták​

1607527251373.png
"Csillagok háborúja, földönkívüliek látogatása, ember a Mars bolygón, robotok világa, ember a fekete lyuk poklában, időutazás a múltba és a jövőbe - sorolhatnánk tovább is. Ilyen címeket találunk a televízió heti műsorában vagy a napilapokban.

Persze, felvetődik a kérdés, hogy mindez - igaz? Vagy legalábbis lehetséges? A Holdra már eljutott az ember, eljutunk a Mars bolygóra is? Utazhatunk sebesebben, mint a fény? Megdőlt Einstein relativitáselmélete? Irány az Androméda-köd? Ismeretlen dimenzióból, távoli jövőből jött ufó látogatott Földünkre?

Ha hinni lehet a televízió és a mozik műsorának - akkor ez így van. A Star Trek, az űrszekerek bátor utasai hétről hétre megküzdenek az idegen bolygók különös lényeivel, az időben való utazás, a jövőbe vagy a múltba történő látogatás a mindennapok gyakorlata. Bűnözők menekülnek - nyomukban a rendőrökkel - a múltba, vagy az eljövendő évtizedekbe. A félig-gép, félig-ember terminátort a jövőből küldték vissza, hogy megváltoztassa a történelem menetét.

Képzetlen szerzők szünet nélkül terjesztik az áltudományt a képes magazinok állandó rovataiban, igaznak tüntetve fel a képtelenséget. Ezek a közlemények arról szólnak, hogy a "vaskalapos" ostoba tudósok nem akarnak tudni arról, hogy az "idegenek" már itt vannak közöttünk, s arra készülnek, hogy átvegyék bolygónk irányítását. És a nagyhatalmak "titkosítják" az ufó-látogatások bizonyítékait.
A helyzetet bonyolítja, hogy néhány komoly tudós is azt állítja, hogy létezik "időutazás", hogy a világegyetem távoli pontjaira is eljuthatunk a rejtélyes "féregjáratok" alagútjaiban, hogy a fekete lyukak mentén új civilizációk alakulhatnak ki, felhasználva a gravitáció végtelen erejét. Alan Guth, a legtöbbet szereplő fizikusok egyike azt állítja, hogy akár új világegyetemet teremthetünk, megteremthetjük a mindenséget!

Így lenne mindez? Erre a kérdésre próbál választ adni könyvünk. Ezek nem X-akták! Ezek Z-akták, sőt IgaZ-akták..."
 

Csatolások

 • farkas_henrik__igaz-aktak.rar
  310.2 KB · Olvasás: 100

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Galántai Zoltán

Újabb beszélgetések a világok sokaságáról​

1608535224510.png
Az idegen (értelmes) lények létének vagy nem létének problémája az egyik „nagy túlélő” a tudomány történetében, még ha ma mást értünk is a világok sokasága vagy éppen lakottsága alatt, mint mondjuk 1277-ben, amikor az volt a kérdés, hogy „Isten teremthetne-e több [lakott] világot, ha akarna”. És megint mást, mint 1686-ban, Fontenelle művének, a Beszélgetések a világok sokaságáról megjelenésekor; vagy 1877-ben, amikor egy Schiaparelli nevű olasz csillagász csatornákat vélt felfedezni a Marson; és persze különösen izgalmas kérdés az is, hogy mondjuk száz év múlva mi lesz.
Úgy tűnik, mintha a SETI ahhoz hasonló helyzetben lenne, mint az emberi tulajdonságok öröklődésének kérdése a 19. század elején, amikor egy biológus arra panaszkodott, hogy „a mai, egymásnak ellentmondó nézetek évszázadok óta léteznek”. Esetünkben ez azt jelenti, hogy jelenleg vannak, akik – olykor – meglehetősen vehemensen érvelnek amellett, hogy nem vagyunk egyedül. És vannak, akik hasonló vehemenciával állnak ki a földi élet (értelem) kivételessége mellett. De senki sem tudja, hogy mi az igazság, és persze a genetika – SETI hasonlatból sem következik szükségképpen, hogy belátható időn belül itt is ugyanúgy meglesz a válasz, ahogyan az öröklődés esetében megvolt.
 

Csatolások

 • galantai_zoltan__ujabb_beszelgetesek.rar
  1.3 MB · Olvasás: 79

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Héjjas István

Ezoterikus fizika​

A modern fizika megdöbbentő felfedezései
1610890633293.png
A modern fizika ezoterikus tudomány, mivel magán hordozza az ezotéria minden fontos jellegzetességét. Melyek ezek? Először is a modern fizika olyasmiket tanít, amelyek szöges ellentétben állnak mindazokkal a személyes tapasztalatainkkal, amelyekkel naponta szembesülünk. Másodszor: a modern fizika annyira bonyolult, hogy azt csak kevés számú beavatott érti, és e tudomány elsajátítása óriási szellemi erőfeszítés és személyes tanítómester nélkül szinte lehetetlen. Végezetül, de nem utolsósorban a modem fizika azt állítja, hogy az érzékszerveinkkel tapasztalható jelenségek nem azonosak a végső, valósággal, és a felszín mögött egy sokkal mélyebb, egészen másfajta valóság rejtőzik.
 

Csatolások

 • Ezoterikus-fizika.pdf
  846.1 KB · Olvasás: 88

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Roger Penrose

A nagy, a kicsi és az emberi elme​

Kozmológia, kvantummechanika és tudatosság fizikája
1610894413813.png
Roger Penrose eredeti és provokatív elképzelései a világegyetem nagyléptékű fizikájáról, a kvantumfizika kisléptékű világáról és az elme fizikájáról nem ismeretlenek a magyar olvasó számára. Ezeket az elképzeléseket fejtette ki többek között A császár új elméje és a Stephen Hawkinggal közösen írt A tér és az idő természete című nagy sikerű könyveiben. A nagy, a kicsi és az emberi elme összegzi, felfrissíti és aktualizálja Penrose gondolatait e komplex területekről. Mesteri összefoglalást ad a fizika azon részeiről, ahol lényeges megoldatlan problémákat lát. Ennek során gyökeresen új foglamakat vezet be, amelyeket különösen hasznosnak gondol az agyműködés és az emberi elme természetének megértéséhez. Elgondolásairól három jeles szakértő mond véleményt különböző szempontokból – Abner Shimony és Nancy Cartwright mint tudományfilozófusok és Stephen Hawking mint elméleti fizikus és kozmológus. A kötet végén a szerző válaszol tudóstársai gondolatébresztő kritikáira.
 

Csatolások

 • roger-penrose-a-nagy-a-kicsi-es-az-emberi-elme.pdf
  9.7 MB · Olvasás: 183
Oldal tetejére